Advertentie
Advertentie

Uit het defensief

De chemieonderneming BASF in Antwerpen is er vorig jaar in geslaagd de uitstoot van broeikasgassen met bijna een kwart te verminderen. Daarmee is in een klap 11 procent van de inspanning geleverd die Vlaanderen nog moet doen om de Kyotodoelstellingen te halen.