Uit het defensief

De chemieonderneming BASF in Antwerpen is er vorig jaar in geslaagd de uitstoot van broeikasgassen met bijna een kwart te verminderen. Daarmee is in een klap 11 procent van de inspanning geleverd die Vlaanderen nog moet doen om de Kyotodoelstellingen te halen.

(tijd) Het voorbeeld toont aan dat de grootste vooruitgang in de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen kan worden geboekt door in de eerste plaats te mikken op de grote installaties.

Het kan unfair lijken de last van de klimaatdoelstellingen in hoofdzaak bij één of enkele bedrijven te leggen. Maar tegenover die last staat ook een baat.

Want in zijn zoektocht naar een proces om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, heeft BASF een nieuwe katalysator ontwikkeld. De chemiegroep kan die katalysator nu aan andere bedrijven verkopen. BASF maakt op zijn site in Antwerpen ook gebruik van technieken om restwarmte van chemische processen te recupereren en als energiebron te gebruiken. Ook dat draagt bij tot een vermindering van de CO2-uitstoot, en het levert het bedrijf bovendien een aanzienlijke besparing op zijn energierekening op.

Het zijn twee bewijzen dat milieumaatregelen een chemiegroep als BASF niet alleen maar met bijkomende kosten opzadelt, maar dat ze ook voordelen en kansen opleveren. En wat voor BASF geldt, is evengoed van toepassing op andere ondernemingen.

De industrie doet wel degelijk ernstige inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. De indruk dat de bedrijven daar niet of onvoldoende willen aan meewerken, klopt niet.

Dat dat idee nochtans wijd verspreid is, heeft de industrie aan zichzelf te wijten, onder meer door voortdurend in het defensief te gaan. Begin deze maand bijvoorbeeld pleitten vertegenwoordigers van verschillende bedrijfssectoren er in een open brief nog voor dat de regering de beslissing van Europa zou aanvechten die België strengere plafonds oplegt voor de uitstoot van broeikasgassen. Zo'n oproep geeft een verkeerd signaal. Het leidt de aandacht af van de inspanningen die de bedrijven wel al gedaan hebben en nog altijd doen.

Zopas heeft de regering beslist geen beroep aan te tekenen tegen de extra CO2-inspanningen die Europa van ons land vraagt. De industrie moet dus wel op de ingeslagen weg voortgaan.

De inspanning die nodig is, is aanzienlijk maar niet onredelijk en zoals bij BASF blijkt, ook haalbaar. Er gebeurt overigens heel wat. Er zijn veel projecten in gang gezet die samen kunnen bijdragen tot een beduidende vermindering van de CO2-uitstoot.

De vooruitgang die op dat vlak in de industrie wordt geboekt, mag geen excuus zijn om de inspanningen die van het verkeer en de gezinnen gevraagd worden minder dwingend te maken of af te zwakken. Want om de klimaatdoelstellingen te halen en de opwarming van de aarde tegen te gaan, moeten alle hens aan dek worden geroepen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud