Senior writer

De G7 belooft tegen eind 2022 1 miljard coronavaccins te schenken aan de ontwikkelingslanden. Dat is ontoereikend om de pandemie te stoppen.

De G7-top werd door de Amerikaanse president Joe Biden voorgesteld als een top waarop democratische landen hun sterkte zouden laten blijken tegenover autoritaire regimes. Maar op het vlak van de vaccins hebben de G7-landen zich van hun krenterige kant getoond. De spreidstand tussen landen die wél een vaccin hebben en landen die nog geen vaccin hebben, wordt alleen maar groter.

Om aan een donatie van 1 miljard vaccins te komen was de betere rekenkunde nodig. In werkelijkheid hebben de G7-landen op de top maar 700 miljoen nieuwe vaccins beloofd. Als de vaccins die in de aanloop naar de top toegezegd werden en die van de Europese Unie worden meegerekend, zitten we aan 870 miljoen dosissen. Pas als ook de vaccins die sinds februari zijn beloofd, worden meegeteld, klokken de G7-landen af op 1 miljard.

Opmerkelijk is dat de grootste donaties beloofd worden door landen die tot nu toe een strikt exportverbod hanteerden: het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. In deze pandemie hebben ze meer dan een jaar de productie en de benodigde materialen voor vaccins strikt in eigen land gehouden.

De beloofde generositeit is ook veel minder groot dan ze lijkt. De VS nemen 2 miljard dollar terug van het Covax-fonds, dat instaat voor verspreiding van het vaccin in ontwikkelingslanden, om met dat bedrag 500 miljoen doses te kopen die ze nadien aan Covax schenken. Er is dus geen sprake van vers geld voor vaccins.

Zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen vaccineren is geen daad van menslievendheid, maar een van eigenbelang.

De kwestie over het al dan niet opschorten van het intellectuele eigendom op de vaccins is diplomatiek omzeild. Het is duidelijk dat er geen toenadering is tussen de VS - die de vaccins (tijdelijk) patentloos willen maken - en Europa, dat vasthoudt aan de patenten. Volgens Europa is een verhoogde productiecapaciteit de uitkomst om de pandemie te stoppen.

Het Britse weekblad The Economist rekende voor dat ruwweg 70 procent van de wereldbevolking inenten zowat 50 miljard dollar zou kosten. De opbrengst zou evenwel 9.000 miljard dollar bedragen, los van het aantal doden dat zo vermeden wordt. En die 50 miljard dollar is amper 0,13 procent van het bbp van de G7. Zo'n massale vaccinatiecampagne brengt dus niet alleen economisch veel op, maar zou meteen ook de geloofwaardigheid van de G7, en van de democratische landen, sterk verhogen.

De beloofde 1 miljard vaccinaties, tegen eind volgend jaar, zijn onvoldoende om de pandemie wereldwijd in te dijken. Gezondheidsspecialisten wijzen erop dat miljarden vaccins nodig zijn om de pandemie in te dammen. Zolang die vaccins niet zijn verspreid, kan de ongecontroleerde verspreiding van nieuwe varianten zich voortzetten. Die varianten zouden ertoe kunnen leiden dat de huidige vaccins veel minder doelmatig zijn, zodat een wereldwijde opstoot weer mogelijk wordt.

Zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen vaccineren is geen daad van menslievendheid, maar een van eigenbelang. De leiders van de G7 zouden dat moeten weten.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud