Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Van Brempt wil mobiliteitstoets voor nieuwe bedrijventerreinen

(tijd) - Nieuwe bedrijventerreinen moeten voortaan een mobiliteitstoets doorstaan. Dat is een van de voorstellen in de beleidsnota Mobiliteit van Vlaams minister van Mobiliteit, Kathleen Van Brempt (sp.a). Ze stelt voor een milieu- of bouwvergunning te koppelen aan de resultaten van een 'mobiliteitseffectenrapportage'. Die 'Mober' moet de gevolgen van nieuwe activiteiten nagaan op de mobiliteitssituatie en eventueel extra maatregelen voorstellen.