Van Lanschot Bankiers: 'Vraag van vermogenden naar vastgoed stijgt'

(tijd) - 'Steeds meer rijke klanten liquideren hun beleggingsportefeuilles en investeren in Belgische luxeappartementen of buitenlands vastgoed. Dat bewijst dat de jongste beurscrisis een belangrijke impact heeft op de vastgoedmarkt.' Dat zeggen directeur Paul Timmermans en gedelegeerd bestuurder Francis Laureyssens van F. van Lanschot Bankiers. 'Het is opmerkelijk dat ook de vermogende kredietnemers massaal een hypothecaire lening kiezen met een jaarlijks aanpasbare rente', stellen ze vast.

De Nederlandse bank F. van Lanschot Bankiers profileert zich in België als een echte nichespeler in het segment van de hypothecaire kredieten. De kandidaat-kredietnemers die zich bij de bank aandienen, zijn dan ook geen doorsneekredietnemers. Het gaat om vermogende Belgen en Nederbelgen, die ofwel jaarlijks een minimaal netto inkomen van 100.000 euro hebben ofwel een minimaal belegbaar vermogen van 250.000 euro. Paul Timmermans, directeur Kredieten & Speciale Projecten bij Van Lanschot in België, en gedelegeerd bestuurder Francis Laureyssens doen uit de doeken hoe ze de vermogende kredietnemers benaderen.

Welke criteria hanteert u bij de screening van kandidaat-kredietnemers?

Paul Timmermans : 'Eerst wil ik opmerken dat we onze activiteiten als verstrekkers van woonkredieten steeds inpassen in een integrale benadering van de klant. We beschouwen woonkredieten niet als een apart 'métier', maar als deel van een globale vermogensplanning. Dat betekent dat we steeds meedenken met de klant. Die kan vandaag misschien onvoldoende kapitaalkrachtig zijn om bij ons in aanmerking te komen voor een hypothecair krediet, maar rekening houdend met de sterke groei van zijn zaak of bedrijf kan dat binnen enkele jaren wel het geval zijn. In dat geval kennen we het krediet vandaag wellicht toch al toe.'

'Zoals bij de toekenning van een klassieke hypothecaire lening, analyseren we twee belangrijke elementen: de waarde van het onderliggende vastgoed en de terugbetalingscapaciteit van de kredietnemers. Omdat we werken met gemiddelde kredietdossiers van 575.000 euro, hebben we het over vastgoed met een aanzienlijke waarde. Maar in ons schattingsverslag kijken we niet alleen naar de waarde en ligging van de woonst. Ook de snelheid waarmee ze kan verkocht worden, is belangrijk.'

'Om te meten of de kredietnemer zijn lening kan aflossen, kijken we niet alleen naar zijn inkomen. We analyseren ook de financiële gezondheid van het bedrijf waarvoor hij werkt. Met andere woorden: wat is de kans dat de werkgever failliet gaat en de kredietnemer zijn loon verliest? Die situatie is gelukkig nog niet voorgekomen. Heel wat van onze klanten zijn kaderleden bij gereputeerde bedrijven zoals KLM, Shell of Unilever.'

Voor welk type woonkredieten opteren de vermogende Belgen en Nederlanders: voor een klassieke hypothecaire lening of voor een woonkrediet gekoppeld aan een beursbelegging ?

Francis Laureyssens : 'Hier zien we een duidelijk verschil tussen Belgen en Nederlanders. De vermogende Belgen gaan voor een klassieke lening, de Nederbelgen opteren voor de zogenaamde beleggingshypotheek. Deze laatste vorm van woonkrediet heeft bij onze noorderburen niet aan belangstelling ingeboet, ondanks de jongste beurscrisis. (Een beleggingshypotheek is een woonkrediet waarbij de kredietnemer maandelijks enkel de rente betaalt en het kapitaal van de lening op eindvervaldag terugbetaalt met de opbrengst van een tak23-product).'

'Het speelt in ons voordeel dat we de beleggingshypotheek op de Belgische markt pas eind 2002 hebben gelanceerd. Toen was het zwaarste beursleed al voorbij. Bovendien maken we bij de beleggingshypotheek een conservatieve berekening van het toekomstige rendement van de belegging, en adviseren we de klant om de belegging te diversifiëren tussen aandelen en obligaties. Daarnaast hebben de meeste beleggingshypotheken een looptijd van 30 jaar, ruim voldoende om enkele slechte beursjaren te overbruggen.'

'Een ander duidelijk verschil is dat de Belgen zo weinig mogelijk willen ontlenen en de Nederlanders zoveel mogelijk. Dat komt omdat onze noorderburen hun fiscale voordelen optimaal willen benutten. Ook voor hun woning in het buitenland kunnen Nederlanders de rente op hun woonkrediet voor 100 procent fiscaal in mindering brengen.'

'Een opvallende gelijkenis is dat de kapitaalkrachtige Belgen en Nederlanders massaal kiezen voor de hypothecaire lening met een formule waarbij de rente ieder jaar kan worden aangepast. Die hypothecaire formule vertegenwoordigt dit jaar 80 procent van onze productie voor hypothecaire kredieten.' (Ook de minder bemiddelde kredietnemers kiezen massaal voor de formule met een jaarlijks aanpasbare rente, stellen de grote Belgische banken vast).

Kunnen kredietnemers ondanks de beurscrisis nog steeds beleggingen in pand geven voor hun hypothecair krediet?

Timmermans : 'De mogelijkheid om effecten in pand te geven, blijft bestaan, maar is slechts een aanvullende, bijkomende waarborg, bijvoorbeeld als het krediet 125 procent vertegenwoordigt van de verkoopwaarde van het onroerend goed. De hypothecaire waarborg op de woning blijft veruit het belangrijkste. Bij de inpandgeving van effecten houden we bovendien rekening met het risicoprofiel van de belegging. Voor aandelen hanteren we een weging van 70 procent van de beurswaarde, voor obligaties een weging van 80 procent. Concreet: als iemand een aandelenportefeuille van 10 miljoen euro in pand wil geven, zal slechts 70 procent meetellen als dekking.'

Heeft de beurscrisis gevolgen voor de vastgoedmarkt

Laureyssens: 'Absoluut. Steeds meer klanten liquideren hun beursbeleggingen en zoeken de zekerheid van vastgoed op. Daarbij zien we vooral een grote vraag naar luxeappartementen in België, en naar buitenlands vastgoed. Vooral kastelen die omgebouwd worden tot luxeappartement vallen in de smaak.'

'En om terug te komen op het verschil tussen Belgen en Nederlanders: de eersten kopen hun buitenlandse woning bij voorkeur in Toscane, de Nederlanders trekken vooral naar Zuid-Frankrijk en Spanje.'

Dirk MICHIELSEN

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud