Veel beloven, weinig geven

Het is een van de zegeningen van paars dat de schoolgangers vandaag niet met lege handen aan het nieuwe schooljaar moeten beginnen. Het gaat weliswaar om een kleine zegening, een schamele 50 tot 70 euro, volgens Frank Vandenbroucke niet meer dan een tournée générale.

Maar kom, beter een vogel in de hand dan tien in de lucht. Te meer omdat de premie wellicht een van de laatste beloftes is die paars echt hard zal kunnen maken.

Een kei kan je niet stropen, een budget als een kei evenmin. Het zal de blauwe en rode excellenties niet beletten de komende dagen en weken beloftes te blijven spuien. De paarse beloftecultuur is meer dan ooit springlevend en daar zijn de komende verkiezingen voor gemeente- en provincieraad allesbehalve vreemd aan. De politieke rentree wordt door de blauwe en rode regeringsleden ge/misbruikt om de eigen achterban te doen watertanden.

Vicepremier en minister van Financiën Didier Reynders (MR) beet de spits af door meteen vier fiscale cadeaus op rij in het vooruitzicht te stellen. Hij kondigde een hogere fiscale aftrek voor woningisolatie en kinderopvang aan, een hoger forfait voor de beroepskosten en een btw-verlaging voor producten voor vrouwelijke hygiëne. De vier maatregelen, met een totale kostprijs van 158 miljoen euro op jaarbasis, moeten weliswaar nog goedgekeurd worden door de regering. Maar dat is, tenminste als we de liberale vicepremier mogen geloven, niet meer dan een formaliteit.

Eerder deze week was ook Rudy Demotte er al als de kippen bij om zijn kiespubliek te bedienen. De PS-minister van Sociale Zaken kondigde lagere medische kosten aan voor laagverdieners. Maar ook die moeten, welteverstaan, nog door de regering goedgekeurd worden.

Gisteren was het dan de beurt aan minister van Middenstand Sabine Laruelle om snoepjes uit te delen aan de traditioneel liberale achterban van zelfstandigen. Snoepjes die eveneens nog het fiat van de ministerraad vergen. Sp.a en VLD hebben aan het electorale opbod tot dusver niet meegedaan. Maar het lijdt weinig twijfel dat het eerstdaags hun beurt zal zijn om respectievelijk de Vlaams-rode en de Vlaams-blauwe hemel op aarde te beloven.

Het zal grotendeels bij beloftes blijven. Want bij de opmaak van de begroting zal vastgesteld worden dat van alle plannen volgend jaar wegens geldgebrek maar een fractie gerealiseerd kan worden. Paars zal zijn beloftes niet inslikken. Want een half jaar na de gemeenteraadsverkiezingen zijn er alweer federale verkiezingen. Maar de realisatie ervan zal verschoven worden naar de toekomst en ze wordt dus een zaak van een volgende regering. Die zal allicht zo vrij zijn de gratuite paarse dromen regelrecht naar de prullenmand te verwijzen.

Veel beloven en weinig geven doet enkel de zotten in vreugde leven. Paars onderschat de kiezer. Wie de kiezer blij tracht te maken met een dode mus, voedt de antipolitiek en moet niet schrikken als hij hiervoor in het stemhokje de rekening gepresenteerd krijgt.

Stefaan Huysentruyt

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud