Advertentie

Ver van hun bed show

©-

Ping An zal woensdag, tijdens de buitengewone aandeelhoudersvergadering, 'neen' stemmen tegen de transacties die begin oktober tot de ontmanteling van de Fortis-groep hebben geleid.

(tijd) - De kans is daarmee fors toegenomen dat een meerderheid van de aandeelhouders de voor de toekomst van Fortis cruciale deals met de overheid en BNP Paribas zal afkeuren. Immers, niet alleen de 4,99 procent van Fortis' grootste aandeelhouder vervoegt het 'neen'-kamp van advocaat Modrikamen. Het lijkt logisch dat het nieuws over het njet van Ping An andere aandeelhouders zal overtuigen eveneens njet te stemmen.

Dat is zorgwekkend. Niemand kan nu weten hoe de toekomst van Fortis er na een eventueel 'neen' zal uitzien, maar de overheid en de andere betrokkenen bereiden zich terecht op het slechtste voor. De onzekerheid zal dermate groot zijn dat het een krachttoer zal worden om de spaarders, de cliënten, de collega-bankiers en het personeel voldoende gerust te stellen. 

'Neen'-stemmers gaan ervan uit dat er na hun 'neen' nog een betere deal uit de brand te slepen valt, ofwel met BNP Paribas ofwel met een andere partij. Ze willen blijkbaar profiteren van de correcte stelling dat de overheid Fortis Bank onder geen beding failliet zal laten gaan. Inderdaad, de overheid zal Fortis Bank ongetwijfeld drijvende houden. Maar de 'neen'-stemmers lijken niet te beseffen dat de overheid de bank- en verzekeringsactiviteiten wel wil redden, maar niet per se de Fortis-holding en haar aandeel.

De 'neen'-stemmers lijken evenmin te beseffen hoe precair de internationale economische omstandigheden zijn. En die lijken met de dag precairder te worden. Enkele dagen geleden werd nog gewag gemaakt van een foutje, toen de Britse premier Gordon Brown het woord 'depressie' in de mond nam. Zaterdag wond de IMF-topman Dominique Strauss-Kahn er allerminst doekjes om. 'De westerse economie verkeert nu al in een depressie', zei hij. Strauss-Kahn, en vele anderen met hem, stellen voorts vast dat al die relanceplannen, al die monetaire en fiscale stimuli, al die honderden miljarden die in de economieën worden gepompt, nauwelijks een effect sorteren zolang de banksector wereldwijd niet uit haar coma ontwaakt. En dat laatste is niet voor morgen. Het zal nog veel geld en moed vergen om het vertrouwen in de sector te herstellen en de nog steeds op volle toeren draaiende destructieve neerwaarts gerichte spiraal te keren.

Dat is de internationale realiteit waarin het Fortis-dossier tegen het licht moet worden gehouden. Elke financiële speler van waar dan ook kampt met zware problemen. Welke partij wil nu het risico lopen om een voor elke aandeelhouder wenselijk bedrag op tafel te leggen voor de overname van Fortis Bank?

In een andere context zou er mogelijk meer voor de aandeelhouders uit te brand te slepen zijn. In de huidige context kan een 'neen' erg schadelijke gevolgen hebben voor Fortis Bank, voor de Fortis-holding en - gezien de enorme verwervenheid van Fortis in de Belgische economie - voor ons land en zijn inwoners.

Dat Ping An geen rekening houdt met die mogelijke gevolgen, is niet meteen verwonderlijk. De Chinese verzekeraar heeft enorm zijn broek gescheurd aan zijn Fortis-investering. Als een onfortuinlijk gokker in een casino lijkt Ping An nu een 'dubbel of quite'-inzet te verkiezen boven de onlangs verbeterde deal die de Belgische belastingbetaler en de Belgische spaarder ontziet.

Ping An is een investeerder van de andere kant van de wereld. Die trekt zich van de Belgische economische en sociale gevolgen niet te veel aan. De Belgische Fortis-aandeelhouder hoort dat wel te doen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud