Senior writer

Dat politici en rechters een rondje zwartepieten zijn gestart na de moord op een jonge vrouw in Antwerpen is beschamend.

Er is een jonge vrouw vermoord. Haar dood had misschien voorkomen kunnen worden als justitie in ons land beter had gefunctioneerd. De dader, die bekend heeft, was al een keer veroordeeld voor zedenfeiten. Hij was echter nog op vrije voeten in afwachting van zijn proces in beroep. Dat had, ruim twee jaar na de veroordeling in eerste aanleg, nog niet plaatsgevonden.

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) zei ook moeite te hebben om dat te begrijpen. Maar hij neemt zijn politieke verantwoordelijkheid niet. Geens heeft niet helemaal ongelijk dat hij niet verantwoordelijk is voor de uitspraak van de correctionele rechter in Antwerpen die het niet nodig vond de man in de cel te stoppen. De rechter oordeelt onafhankelijk. Maar in 1998 namen de toenmalige ministers van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) en van Binnenlandse Zaken Johan Vande Lanotte (sp.a) wél meteen ontslag toen de kindermoordenaar Marc Dutroux ontsnapte uit een gerechtsgebouw, hoewel hen persoonlijk geen fout aangewreven kon worden. Politieke verantwoordelijkheid wordt vandaag in de Wetstraat minder ernstig genomen.

Dat rechters onafhankelijk zijn, belet niet dat ook zij maatschappelijk verantwoording moeten afleggen.

De rechters van het hof van beroep in Antwerpen, die de zaak lieten aanslepen, nemen evenmin hun verantwoordelijkheid. Ze wijten de traagheid van hun werking aan een personeelstekort, veroorzaakt door besparingen bij justitie.

Dat is een te gemakkelijke uitvlucht. Magistraten moeten ook een keer hun eigen functioneren en dat van hun rechtbanken kritisch evalueren. Hun weerstand tegen veranderingen bemoeilijkt een efficiëntere werking van het gerecht. Dat ze onafhankelijk zijn, belet niet dat ook zij maatschappelijk verantwoording af te leggen hebben.

Rechters en politici schuiven dus de verantwoordelijkheid van zich af, en zijn een rondje zwartepieten gestart. Wat een beschamend schouwspel. Welke boodschap hebben de ouders van de vermoorde jonge vrouw, haar familie en haar vrienden daaraan? Welk signaal geven ze daarmee aan het brede publiek? Dat ze niet in staat zijn de goede werking van de instellingen in dit land te waarborgen?

Geens zegt nu al een paar weken dat justitie in de volgende regeerperiode 750 miljoen euro extra moet krijgen. Waarom heeft hij daar de voorbije jaren geen breekpunt van gemaakt? Justitie is net als defensie een prioritaire opdracht voor de staat. Maar beide worden door de politiek stiefmoederlijk behandeld. Het zijn geen domeinen waarop ze maatregelen kunnen nemen om kiezers te verwennen, waarmee ze populariteit kunnen verwerven.

Door het drama in Antwerpen komt de werking van justitie nu even op de politieke agenda. Maar welke partij had dat thema prominent in haar verkiezingsprogramma staan? Meer geld is niet zaligmakend, maar wie wil waar besparen om het gerecht meer middelen te geven?

Beleid voeren is meer dan de bevolking allerlei lekkers toewerpen. Het gaat er in de eerste plaats om de samenleving op de best mogelijke manier te organiseren. Dat zouden de kiezers/ burgers ook moeten inzien. Het is een collectieve verantwoordelijkheid.

Lees verder

Gesponsorde inhoud