Senior writer

Voor de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden is de grootste internationale opdracht het vertrouwen van de traditionele bondgenoten herstellen.

Met de inauguratie van Joe Biden wordt in de Amerikaanse politiek de bladzijde Donald Trump omgedraaid. De toon zal zeker beschaafder zijn, maar een volledige terugkeer naar de 'oude normale' politiek van voor 2016 zal niet evident zijn. Sommige zaken zijn te ingrijpend veranderd.

Dat Biden meer zal inzetten op internationale samenwerking lijkt vanzelfsprekend. Hij liet al optekenen dat 'de VS weer aan het hoofd van de tafel willen zitten' als het om internationale zaken gaat. Biden stapt per direct weer in het klimaatakkoord van Parijs. Zo worden de VS een belangrijke bondgenoot in de strijd tegen de klimaatverandering. Dat is belangrijk voor Europa, met zijn torenhoge klimaatambities.

Een Amerikaanse terugkeer naar de Wereldgezondheidsorganisatie lijkt voor de hand te liggen. De VS lijden zwaar onder de coronapandemie en kunnen de nodige expertise aanbrengen in de organisatie.

Of de werking van de Wereldhandelsorganisatie hersteld wordt, moet nog blijken. Trump ging resoluut voor unilaterale handelsverdragen. Een terugkeer naar de multilaterale deals is niet zo eenvoudig, al was het maar omdat ook een belangrijk deel van Bidens linkse achterban de globalisering oude stijl evenmin lust.

De verhouding met Europa wordt een delicate oefening. Militair zullen de banden versterkt worden via de NAVO. Maar ook onder Biden zullen de VS eisen dat de leden van de trans-Atlantische organisatie hun militaire uitgaven verhogen. Een scherp conflict met China en Rusland staat in de sterren geschreven. Daarvoor zijn nog meer defensie-uitgaven nodig. Volgt Europa in die bewapening?

Tijdens de ambtsperiode van Trump is het vertrouwen te paard verdwenen, het wordt voor Biden een lange tocht om dat te herstellen.

En wat met de sancties die Trump opgelegd heeft? Verdwijnen die? Dat is niet zo zeker. Ook het dossier over de bigtechbedrijven is gevoelig. Europa wil niet alleen een belasting invoeren op die multinationals die hun geld wel verdienen in Europa maar er geen of nauwelijks belasting betalen. Ook de macht en de omvang van de internetgiganten zijn voor de Europese Unie een probleem.

Wat Biden in dat dossier gaat doen, is koffiedik kijken. Opvallend is dat in zijn ploeg veel mensen uit Silicon Valley zitten. De kans dat de 46ste president van de VS hard ingrijpt bij de bigtechbedrijven is dan ook klein.

De belangrijkste opdracht van de nieuwe president is het herstel van het vertrouwen bij de traditionele bondgenoten. Volgens recente peilingen is dat niet eenvoudig. Het vertrouwen in de figuur Biden is vrij groot in Europa, maar het vertrouwen in de VS is dramatisch gezakt.

Het spreekwoord luidt: 'Vertrouwen komt te voet en gaat te paard'. Het vertrouwen is onder de ambtsperiode van Trump te paard verdwenen, en het wordt een lange tocht om het te herstellen. In dat licht is het niet vanzelfsprekend 'het hoofd aan de tafel' meteen weer op te eisen.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud