Verzekeringssector in 'nooit geziene crisis'

BRUSSEL (tijd) - De Belgische verzekeringssector worstelt met een 'nooit geziene crisis' en het einde is nog niet in zicht. Ruim de helft van de verzekeraars eindigde vorig jaar in het rood. Samen waren zij goed voor een financiële put van 1,44 miljard euro. Volgens de Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen (BVVO) staat de sector voor nieuwe sluitingen en ingrijpende strategische verschuivingen. Een verhoging van de koopkracht is daardoor uitgesloten.

Voor een keer wikten de Belgische verzekeraars woensdag hun woorden niet. 'In the heart of darkness' was de veelzeggende titel van het lijvige persdocument. Ze lieten daarbij niet na te verwijzen naar het gelijknamige meesterwerk van Joseph Conrad,

De toon was meteen gezet. Michel Baecker, de gedelegeerd bestuurder van de Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen (BVVO), gaf het daaropvolgende uur een overzicht van de 'ronduit slechte' resultaten van de sector in 2002. Hij had het over een 'nooit geziene crisis', want voor het eerst in de geschiedenis sloten bijna alle verzekeringstakken in het rood, inclusief de levensverzekeringen.

Volgens Baecker spreken de cijfers, die vooraf getoetst werden door de Controledienst voor de Verzekeringen (CDV), voor zich. Ruim 60 van de 110 verzekeraars eindigden vorig jaar in het rood. Samen waren zij verantwoordelijk voor een financiële put van 1,44 miljard euro. Aangezien de overige verzekeringsbedrijven daar slechts een winst van 622 miljoen euro tegenover kunnen zetten, duikt de sector in zijn geheel 821 miljoen euro in het rood. 'Dat komt neer op een financiële put van 33 miljard oude Belgische franken', maakt Baecker met opzet nog eens de omrekening.

Een van de voornaamste boosdoeners voor de crisis in de verzekeringssector is de beursmalaise, die de ondertussen vanzelfsprekende financiële meerwaarden bijna helemaal deden wegsmelten. Op aandelen werd vorig jaar een gezamenlijk verlies van 2,2 miljard euro geleden. De Belgische verzekeraars bouwden hun aandelenportefeuilles dan ook af van 21 tot 14 procent van hun totale beleggingen.

Dat laatste bracht echter weinig zoden aan de dijk. 'Het rendement van de totale beleggingen tegen boekwaarde daalde van 3,8 naar 0,4 procent', zucht Baecker. Daardoor dreigen de verzekeraars het moeilijk te hebben om hun vaste verbintenissen na te komen, die dikwijls nog tegen oude rentetarieven zijn vastgelegd. Voor een groot deel van de contracten die nog in portefeuille zijn, gaat het om een rente die opliep tot 4,75 procent. Vandaag schommelen de gegarandeerde rendementen tussen de 2,75 en 3,75 procent.

Toch moet het grote publiek zich volgens Baecker geen zorgen maken. 'We moeten de dramatische toestand van de rendabiliteit los zien van de solvabiliteit. Daar hebben de aandeelhouders hun verantwoordelijkheid genomen en wereldwijd miljarden euro's vers kapitaal in de sector gepompt. Ik kan de verzekerden dan ook geruststellen. De sector zal ook in de toekomst haar verbintenissen nakomen', verduidelijkt de topman van de BVVO.

Baecker benadrukt ook dat de huidige crisis niet louter conjunctureel is. 'Er zijn ook een structurele oorzaken. De financiële opbrengsten compenseerden in het verleden de gebrekkige technische resultaten en de jarenlange ondertarifering. Aangezien dat niet langer mogelijk is werken alle verzekeraars aan hogere tarieven, het verbeteren van de schaderatio's en het drukken van de kosten.'

In die omstandigheden is het volgens Baecker 'zelfmoord' om de koopkracht te verhogen. De vakbonden begrijpen volgens hem onvoldoende de diepte van de crisis, waarvan de BVVO verwacht dat die zal leiden tot ingrijpende strategische wijzigingen en nieuwe sluitingen. 'Vele directies, zowel in België en het buitenland, overwegen om een aantal activiteiten te laten uitdoven of in het uitstalraam te zetten. We mogen hen daarvoor geen extra redenen geven', waarschuwt hij.

De Belgische markt onderging vorig jaar al ingrijpende wijzigingen. Zo steeg de onderlinge verzekeraar OMOB in een jaar tijd van de zesde naar tweede plaats op de ranglijst van de levensverzekeraars, en dit zonder dat er een overname te noteren viel.

Als we de volledige verzekeringsmarkt in rekening nemen, blijft Fortis marktleider met een marktaandeel van 20,3 procent. Axa blijft tweede en OMOB verdringt KBC van de derde plaats. ING vervolledigt de top vijf.

In 2003 staan ons wellicht nieuwe omwentelingen te wachten, want de trends van 2002 zetten zich door in het eerste halfjaar. De levensverzekeringen met gewaarborgde rente (tak21) kennen almaar meer succes en dit gaat ten koste van verzekeringen gekoppeld aan beleggingsfondsen (tak23). Mede dankzij de tariefverhogingen houdt de incassogroei in niet-leven aan. De verzekeringssector eindigde bovendien opnieuw in het rood. Al is dat laatste wel relatief, want financiële min- of meerwaarden worden veelal pas op het einde van het boekjaar in rekening genomen. NT

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud