Vlaams minister van Begroting Van Mechelen weigert budgettaire teugels te vieren

(tijd) - De Vlaamse minister van Begroting, Dirk van Mechelen (VLD), gaat niet in op de vraag van zijn collega van Welzijn, Mieke Vogels (Agalev), om 125 miljoen euro extra voor de zorgsector. Volgens Vogels moet de schuldafbouw desnoods maar wat minder snel verlopen, maar daar wil Van Mechelen geenszins van weten. Aan de vooravond van de begrotingsopmaak weigert hij de budgettaire teugels te vieren.

'De Vlaamse minister van Begroting, Dirk van Mechelen, stelt andermaal met verwondering vast dat zijn collega Vogels het orthodox begrotingsbeleid wil opgeven en de budgettaire teugels opnieuw wil vieren, en daardoor opnieuw schulden wil opbouwen die door een volgende generatie moeten worden betaald.' Dat liet Dirk van Mechelen dinsdag weten in een reactie op een interview van Mieke Vogels in Het Laatste Nieuws. Meteen is het politieke spel rond de Vlaamse begrotingsopmaak opnieuw van start gegaan.

De begrotingsopmaak voor 2003 wordt geen gemakkelijke klus voor de Vlaamse regering. En dat heeft niet alleen te maken met de federale verkiezingen van volgend jaar, maar vooral ook met het feit dat er een gapend budgettair 'gat' moet worden gedicht. Volgens een begrotingsnota die Van Mechelen net voor het zomerreces aan zijn collega's voorlegde, moet er een gat van 620 miljoen euro worden dichtgereden. Achteraf nuanceerde hij dat het cijfer enkel maar een ruwe optelsom was van alle verlanglijstjes die op zijn bureau waren beland.

Deze week gaat de begrotingsopmaak pas echt van start. Op de ministerraad zal de Vlaamse regering vrijdag een tijdspad opstellen voor de verdere besprekingen. Maar daar heeft Mieke Vogels alvast niet op gewacht. Ze herhaalde gisteren in een interview met Het Laatste Nieuws nog maar eens haar vraag naar extra middelen voor de opvang van kinderen, gehandicapten en ouderen. Op termijn moet er 125 miljoen euro extra bijkomen, gaf Vogels mee. En desnoods moet de Vlaamse begroting maar in het rood gaan, noteerde Het Laatste Nieuws nog.

De reactie van Van Mechelen liet niet lang op zich wachten. 'Begrotingsminister Dirk van Mechelen wil geen soepeler begrotingsbeleid', klonk het afwijzend in een mededeling. Als Vogels meer geld wil voor gehandicapten, ouderen en kinderen, zal ze dat zelf op haar begroting moeten vinden, was de nuchtere boodschap. 'Iedereen zal zijn ambities maximaal via heroriënteringen binnen de respectievelijke begrotingen moeten kunnen waarmaken', klonk het. Volgens Van Mechelen heeft Vogels ook niet veel reden om te klagen, want haar welzijnsbegroting is de voorbije jaren al met 20 procent gestegen.

Van Mechelen merkte nog op dat hij 'absoluut voorzichtig' wil blijven bij de begrotingsopmaak 'en desnoods de tering naar de nering' zal zetten. Maar in zijn kaarten liet de minister van Begroting nog niet kijken. Wel bevestigde hij dat er bij de begrotingsopmaak voor 2003 wordt uitgegaan van een economische groeiraming van 2 procent en een inflatie van 1,5 procent. In stilte hoopt Dirk van Mechelen in het weekend van 14 en 15 september, op een begrotingsconclaaf, de begrotingsopmaak voor 2003 af te kunnen ronden.

Na de afwijzende reactie van Van Mechelen nam Vogels wat gas terug. Ze ontkende voorgesteld te hebben de begroting desnoods in het rood te laten gaan. Ook volgens haar mogen de budgettaire teugels niet worden gevierd. Wel blijft de groene minister bij het voorstel de schuldafbouw iets trager te doen dan de voorbije jaren, waardoor er enige budgettaire ademruimte zou ontstaan. Dat moet het mogelijk maken de wachtlijsten in de gehandicaptensector en jeugdzorg weg te werken, 'zoals in een addendum bij het regeerakkoord als prioriteit naar voren is geschoven'.

WVDV

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud