Vlaamse gemeenten vrezen dupe te worden van politiehervorming

(tijd) - De federale regering schat de nog niet vergoede meerkosten van de politiehervorming voor de gemeenten op 12,5 miljoen euro. Bij de Vlaamse gemeenten klinkt het dat daarmee slechts 'het topje van de ijsberg' vergoed wordt. In het regeringskamp wordt gerepliceerd dat er nog wat rek op dat bedrag zit. Maar aan Vlaamse kant wordt gevreesd dat vooral Waalse gemeenten van die extra inspanning zullen genieten.

De saga over de financiering van de politiehervorming moet de komende dagen zijn ontknoping beleven. Donderdagavond komt het kernkabinet een laatste keer bijeen over het dossier. Dinsdagmorgen volgt een ultieme overlegronde met de gemeenten binnen de zogenaamde Lambermont-groep.

Tijdens eerdere overlegrondes gaf de regering al toe dat de politiehervorming jaarlijks 469 miljoen euro meer zal kosten dan gepland. Vorige week circuleerde een cijfer van 58 miljard euro dat de federale overheid, in een ultiem gebaar aan de gemeenten, daar bovenop zou leggen. Dat bedrag werd later op het kabinet van de federale minister van Binnenlandse Zaken, Antoine Duquesne (MR), als 'veel te hoog' omschreven. Officieel wil men in de regeringstop nergens kwijt hoeveel de regering dan wel op tafel wil leggen. Maar volgens goed geïnformeerde bronnen komen de experts van de regering nu uit op een bedrag van 12,5 miljoen euro voor alle politiezones samen. Feitelijk gaat het om een twee keer zo groot bedrag van 25 miljoen euro. Maar de regering gaat ervan uit dat ze de helft ervan eind vorig jaar al uitbetaalde toen ze een deel overnam van de sociale lasten van de rijkswachters die naar de lokale politiezones overgeheveld werden.

Bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) omschrijft men dat bedrag van 12,5 miljoen euro als 'niet meer dan het topje van de ijsberg'. Het houdt enkel rekening met de meerkosten die veroorzaakt wordt door het nieuwe politiestatuut.

Alle andere meerkosten - extra administratieve omkadering, werkings- en investeringskosten - blijven ten laste van de lokale politiezones. De VVSG is het ook oneens met het regeringsargument dat een deel van de meerkosten al eind vorig jaar werd gecompenseerd. In werkelijkheid ging het toen om een vestzak-broekzakoperatie waarbij de lokale besturen uiteindelijk enkele tientallen miljoenen euro inleverden, klinkt het.

De regering had ook beloofd dat alle politiezones ten laatste op 3 juni zouden vernemen wat de nieuwe berekeningen concreet voor hen betekenen. Ze kregen dan tot volgende maandag de tijd om te reageren. Maar die berekeningen zijn nog altijd niet toegekomen, zodat er van het beloofde debat niets in huis komt.

Binnen de regering laat men wel verstaan dat het bedrag van 12,5 miljoen euro 'een minimum' is, en dat er nog wat bij kan komen. Minister Duquesne moet hier laveren tussen zijn collega van Begroting, Johan vande Lanotte (sp.a), die de vinger op de knip wil houden, en de Franstalige socialisten, die in extremis proberen om extra geld binnen te rijven voor 'hun' gemeenten.

Maar aan Vlaamse kant wordt gevreesd dat dit ultieme PS-offensief er vooral voor zal zorgen dat de communautaire scheeftrekkingen nog wat groter worden. De PS lijkt haar pijlen vooral te richten op het principe dat op termijn alle politiezones 80 procent van hun personeelskosten zelf dragen. In de praktijk komen nu enkel de grotere steden in de buurt van dat cijfer. Vooral de kleinere, landelijke gemeenten, die in het verleden meer een beroep deden op de rijkswacht, zullen nog een zware inspanning moeten leveren. De regering verzacht nu al de pijn met een overgangsregeling. Maar de PS neemt daar geen genoegen mee. Ze argumenteert dat algemene parameters niet alles zeggen en dat meer rekening moet gehouden worden met de lokale context. Meer dan één waarnemer vreest echter dat het eindresultaat zal zijn dat de Waalse gemeenten een nog iets groter deel van de koek inpikken.

IB

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud