Vlaamse regering moet gat van 620 miljoen euro stoppen

(tijd) - De Vlaamse regering moet voor de begroting 2003, bij een ongewijzigd beleid, een gat van maar liefst 620 miljoen euro stoppen. Dat blijkt uit een nota van de Vlaamse minister van Begroting, Dirk van Mechelen (VLD), die net voor het zomerreces is rondgedeeld. Na kritiek van zijn collega's op het werkstuk liet minister Van Mechelen weten dat de begrotingsnota als 'onbestaande' moet worden beschouwd. Na het zomerreces komt er een bijgeschaafde versie.

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) was nog te optimistisch, toen ze begin juli de alarmbel luidde over het begrotingstekort waar de Vlaamse regering in 2003 tegenaan kijkt. Volgens de SERV, het overlegorgaan van de sociale partners, zou de Vlaamse regering volgend jaar 327 miljoen euro te kort komen om haar beleid ongewijzigd door te voeren.

Het gat in de begroting dat de Vlaamse regering in 2003 moet dichtrijden, is volgens een nota van minister Dirk van Mechelen (VLD), bijna twee keer zo groot. Het gaat niet om een tekort van 327 miljoen euro, zoals de SERV berekende, maar om 620 miljoen euro, op een middelenbegroting van zo'n 17,7 miljard euro. Dat vernamen we in kringen van de Vlaamse regering. In zijn eerder opgestelde meerjarenbegroting ging Van Mechelen in 2003 nog uit van een beleidsruimte van 16 miljoen euro.

Het is voor het eerst dat de regering-Dewael bij de opmaak van haar begroting voor volgend jaar geen ruimte heeft voor nieuwe beleidsinitiatieven. De verlanglijstjes van de ministers zijn nochtans lang. De Vlaamse minister van Ambtenarenzaken, Paul van Grembergen (Spirit), verwacht bijvoorbeeld meer geld voor de Vlaamse ambtenaren. Het onderwijs vraagt ook meer middelen. De minister van Welzijn, Mieke Vogels (Agalev), wil de wachtlijsten in de zorgsector wegwerken. En ook de Vlaamse zorgverzekering dreigt in het rood te duiken.

In plaats van nieuwe beleidsinitiatieven te ontplooien, zal de Vlaamse regering de tering naar de nering moeten zetten. In een verkiezingsjaar voorwaar geen gemakkelijke opdracht, zelfs al vinden er in 2003 geen Vlaamse, maar wel federale verkiezingen plaats. Hoe dan ook, de collega's van Dirk van Mechelen waren niet opgezet met zijn weinig opbeurende begrotingsnota. De minister van Begroting zag zich dan ook verplicht zijn nota als 'onbestaande' te bestempelen.

Na het zomerreces doet Dirk van Mechelen 'in tweede zit' een nieuwe poging. De opmaak van de Vlaamse begroting voor 2003 komt dus pas vanaf september echt op gang. In tegenstelling tot voorgaande jaren hebben de tien ministers van de Vlaamse regering deze keer ook geen vakantiewerk meegekregen. Ze moeten vooralsnog niet op zoek gaan naar besparingen of herschikkingen in hun budget.

WVDV

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud