Vlerick School stelt 'maatschappelijke verantwoordelijkheid' centraal

(tijd) - De Vlerick Leuven Gent Managementschool kapt met het model van de neutrale manager. 'Onze opleiding moet de principes van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de onderneming centraal stellen', zegt decaan Roland Van Dierdonck. De school gaat ook de Vlerick Alumni veel nauwlettender controleren en integreren in de eigen werking.

De perikelen rond de Vlerick Alumni, zijn afscheidnemende voorzitter Jan Coene en de houding van een aantal managers met Vlerick-stempel in andere dossiers, deden de reputatie van de Vlerick School de jongste tijd geen goed. 'De school beseft dat haar sinds 1999 opgebouwde reputatie in één klap kan tenietgedaan worden en veel beter moet worden beschermd', zegt decaan Roland Van Dierdonck.

De algemene raad van de Vlerick School, die halfjaarlijks bijeenkomt, voerde woensdag een 'pittige maar vruchtbare' discussie, vertellen waarnemers. In de raad zitten vertegenwoordigers van de overheid, de peteruniversiteiten van Gent en Leuven, de studenten, de managementwereld en de school. De raad oordeelde dat het niet de rol van de school is om te oordelen over Jan Coene en de zaak-Picanol. De school heeft objectief gezien geen verantwoordelijkheid, luidde het.

De algemene raad nam wel maatregelen om reputatieschade te vermijden. Een werkgroep met drie vertegenwoordigers van de school en drie leden van de algemene raad moet onderzoeken welk soort manager de Vlerick School wil vormen. 'Zeker niet de neutrale manager naar Amerikaans model', zegt Roland Van Dierdonck. 'Onze opleiding moet de principes van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de onderneming of 'corporate social responsibility' centraal stellen'. De werkgroep zal deze principes verduidelijken in een gedragscode.

De Vlerick School onderhield tot nu toe een relatie 'at arms length' met het eigen alumninetwerk. De school leende haar naam zonder enige controle en behield voorts de nodige afstand. Dat is niet meer houdbaar, zegt Roland Van Dierdonck. De Vlerick School zal de alumnivereniging veel dichter betrekken bij de school en ook nauwlettend controleren.

Pagina 9

· Vlerick in Europese top-20voor deeltijdse MBA's

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud