Voor intern gebruik

©Sofie Van Hoof

Het regeringsprogramma van Merkel III is een koekjesdoos met voor elke coalitiepartner wat wils. De rest van Europa moet zich geen illusies maken: dit is voor strikt intern gebruik.

Na een lange nachtelijke onderhandeling is de ‘grote coalitie’ een feit. Christendemocraten en sociaaldemocraten besturen de komende jaren Duitsland. Dat nachtelijke akkoord is amper een compromis te noemen, iedere coalitiepartij kreeg wat ze vroeg. De sociaaldemocraten halen het minimumloon en hogere pensioenen binnen, de Beierse fractie kreeg de belasting op autowegen (voor buitenlanders) erdoor en de christendemocraten houden vast aan geen belastingverhogingen en een streng begrotingsbeleid. Dat staat mooi. Als de leden van de sociaaldemocratische SPD het licht op groen zetten en de partijen de financiering van al het lekkers rond krijgen, kan Merkel III van start gaan.

Maar het totale gebrek aan hervormingen valt op. Terwijl Duitsland sinds het begin van de eurocrisis iedereen in de eurozone de les leest over noodzakelijke economische hervormingen, zijn die in

eigen land totaal afwezig. Sommige hervormingen, ­zoals die van de pensioenen, worden zelfs teruggedraaid.

Daarnaast is het duidelijk dat de Duitse burger een cadeau van 20 miljard euro krijgt. Hoe dat precies ge­financierd wordt, is ondui­delijk. De vaagheid over de financiering van alle maatregelen staat in schril contrast met de gedetailleerde omschrijving ervan.

In het zuiden van Europa zal het Duitse regeerakkoord onthaald worden op tandengeknars. Onder druk van Berlijn leveren de zuiderse landen al jaren in. Geen 24 uur voor het Duitse coalitieakkoord stemde Portugal in met de grootste besparing sinds 1977. En al bewaken de Duitse politici hun begroting goed, wat nog moet blijken, dan nog creëert dit regeerakkoord de perceptie dat Berlijn in Europa iets anders vertelt dan wat het in eigen huis doet. Voor de geloofwaardigheid van kanselier Angela Merkel is dit regeerakkoord een klap.

Maar een mens moet zich geen illusies maken. Het regeerakkoord is voor strikt intern gebruik. Tegenover Europa wordt de officiële harde lijn onverminderd gehandhaafd. Dat be­tekent een strikte bewaking van de overheidsfinanciën, het doorvoeren van pensioen- en arbeidsmarkthervormingen in andere landen en de voorzetting van het harde inleveringsbeleid.

Ook de harde lijn inzake de bankenunie blijft onverminderd gehandhaafd. Wie rekent op Duitse generositeit, heeft het mis. Dat maakt dat het economisch beleid in de eurozone even moeilijk zal blijven en de noodzakelijke veranderingen in de financiële sector verre van afgerond zijn. Duitsland krijgt het wel moeilijker om zijn model met evenveel ­verve als voorheen te blijven verdedigen.

De maatregelen om de Duitse binnenlandse groei aan te wakkeren kunnen wel een grensoverschrijdend effect hebben. Dat zou voor de rest van de eurozone een opsteker zijn.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud