start-ups

Vreemd beleid

Senior writer

Nadat de regering een vijandig klimaat rond beleggen heeft gecreëerd en zo risicokapitaal desactiveert, probeert ze dat te milderen met enkele specifieke gunstmaatregelen. Een vreemd beleid is dat.

Bijna 1 miljard euro is de jongste drie jaar naar Belgische start-ups gevloeid. Dat blijkt uit cijfers die deze krant verzamelde. Met dat geld kunnen ze hun ideeën en projecten verder ontwikkelen tot een echt bedrijf. Technologie is hot en biedt veel niches waarin entrepreneurs innovatief kunnen zijn.

Het aantal initiatieven klimt en er is steeds meer geld voor beschikbaar. Financiers, ook buitenlandse, zijn bereid een gokje te wagen. Ze zetten hun centen in op een start-up waarin ze een toekomstige kampioen zien. Wat meespeelt, is dat de lage rente beleggers en investeerders ertoe aanzet meer risico te nemen, tenminste als ze enige rendement willen halen op hun portefeuille.

Voor de economie is dat een goede zaak. Hoe meer gezaaid, bemest en besproeid wordt, hoe groter de kans dat start-ups kunnen uitgroeien tot duurzame ondernemingen. De jonge bedrijven van vandaag zijn de potentiële sterkhouders van morgen die werk en welvaart brengen. Een economie die zich niet vernieuwt, kwijnt weg.

Dat start-ups in ons land het makkelijker dan vroeger hebben om financiering te vinden, is een positieve evolutie. Het knelpunt is verschoven en zit nu bij de scale-ups, de jonge bedrijven die klaar zijn om een belangrijke volgende stap te zetten in hun ontwikkeling.

Onze rege­ringen hebben een vijandig klimaat rond beleggen geschapen.

Die hebben het lastiger om financiering te vinden. Omdat er grotere bedragen mee zijn gemoeid, omdat het aanbod van groeikapitaal in ons land versnipperd is - er zijn aardig wat spelers, maar ze zijn allemaal relatief klein - en omdat investeerders niet al hun eieren in één mand willen leggen. Investeren in start-ups en scale-ups is behoorlijk risicovol. De kans dat het niets wordt, is reëel. Voor elk succesverhaal zijn er een heel aantal mislukkingen.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) heeft al een aantal ideeën gelanceerd om meer risicokapitaal voor groeibedrijven beschikbaar te stellen. In haar Zomerakkoord heeft de regering beslist om het belastingvoordeel voor investeringen in start-ups uit te breiden naar investeringen in groeibedrijven. En de minister van Financiën droomt van een speciaal investeringsfonds om groei¬bedrijven een financieel steuntje in de rug te geven. Al zal dat fonds niet met belastinggeld worden gespijsd. Dat is maar best ook, om te vermijden dat de politiek zich moeit met in welke bedrijven het fonds wel en niet investeert.

De maatregelen passen in de doelstelling van de regering om het vele spaargeld van de Belgen ‘te activeren’. Anders gezegd: dat het spaargeld meer wordt gebruikt voor investeringen die nuttig zijn voor de economie. Dat houdt in dat de regering via allerlei stimuli de spaarders en de beleggers moet aanmoedigen meer risico’s te nemen.

Dat is wat de regering zegt te beogen. Maar een aantal recente maatregelen die ze heeft genomen, druisen daar regelrecht tegen in. Denk aan de verhoging van de dividendbelasting, aan de effectentaks, het dreigen met een meerwaardebelasting. Deze en voorgaande regeringen hebben een vijandig klimaat rond beleggen gecreëerd. En dan is men verbaasd dat het risicokapitaal in ons land niet overvloedig opborrelt, en zijn maatregelen nodig om dat op te pompen. Op die manier probeert de regering de schade die ze zelf heeft aangericht enigszins te milderen. Een vreemd beleid is dat.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud