Vrijhandelsoverleg nadert uur van de waarheid

(tijd) - In welke mate willen Europa en de Verenigde Staten hun landbouwsteun verminderen in ruil voor lagere invoertarieven in India en Brazilië ? Dat is de fundamentele vraag die vanavond en morgen op tafel ligt van het vrijhandelsoverleg in Londen. Zes grote spelers van de Wereldhandelsorganisatie (WHO) pogen er een doorbraak te forceren voor de snel naderende deadline van eind april.

De 149 WHO-lidstaten onderhandelen al sinds 2002 over een wereldwijd vrijhandelsakkoord. Dat akkoord moet zorgen voor meer, goedkopere en eenvoudigere handel in goederen, diensten en landbouwproducten. Het Europese bedrijfsleven is vragende partij voor een vrijhandelsakkoord. En de Wereldbank berekende dat een akkoord de wereldeconomie tientallen miljarden dollars extra kan opleveren en miljoenen mensen uit de armoede kan halen.

Maar de tijd dringt. Uiterlijk begin 2007 moet het akkoord rond zijn. Want daarna vervalt de bevoegdheid van de Amerikaanse regering om handelsakkoorden te onderhandelen. Om die deadline te halen, spraken de WHO-lidstaten een strikte agenda af voor het verloop van de onderhandelingen. Die bepaalt dat er tegen eind april een akkoord moet zijn over de vrijmaking van de handel in landbouwproducten en industriële goederen.

De Amerikaanse handelsgezant, Robert Portman, benadrukte deze week dat een deelakkoord eind april noodzakelijk is om tijdig een omvattend vrijhandelsakkoord rond te hebben. Daarmee voert Portman de druk op voor de vergadering in Londen. Toponderhandelaars van de EU, de VS, Australië, Japan, India en Brazilië gaan in de Britse hoofdstad pogen een doorbraak te forceren over landbouw en industriële goederen.

De centrale vraag is in welke mate Europa en de VS hun landbouwsector moeten liberaliseren om voldoende industriële goederen te kunnen afzetten in landen als Brazilië en India. De formules die bepalen hoe de invoertarieven en landbouwsubsidies afgebouwd moeten worden, liggen al grotendeels vast. Maar het belangrijkste element - de cijfers in de formules - ontbreken nog.

WHO-directeur-generaal Pascal Lamy wil het in Londen over die cijfers hebben. Maar dat belooft een erg moeilijke evenwichtsoefening te worden, zeker voor het Europees commissielid voor Handel, Peter Mandelson. Hij staat in de WHO onder druk om de Europese tolmuren voor landbouwproducten te slopen. Maar tegelijk mobiliseert de Franse regering de overige EU-hoofdsteden om Mandelson aan te manen dat niet te doen.

Door de grote inzet en de complexiteit van de onderhandelingen verwachten veel waarnemers geen grote doorbraak in Londen. In dat geval begint een race tegen de klok om tegen eind april toch nog een deelakkoord te bereiken.

De Britse premier, Tony Blair, en de Braziliaanse president, Luiz Inacio Lula de Silva, vinden alvast dat de staatshoofden het vrijhandelsoverleg op sleeptouw moeten nemen. Tijdens een ontmoeting met Lula, gisteren in Londen, sloot Blair zich aan bij het Braziliaanse idee een vergadering te beleggen van de staatshoofden en regeringsleiders van de WHO-landen. Die moeten volgens Blair en Lula 'een beslissend elan' geven aan de handelsonderhandelingen.

Jim LANNOO

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud