De belastingen moeten stromen naar essentiële noden in plaats van - veel te veel - naar ballast. Een goede gezondheidszorg met gemotiveerde mensen is zo’n essentiële nood.

Meer personeel. Hogere lonen. Niemand vindt de eisen van de ‘helden van de zorg’, waar ze deze week acties voor voerden, onredelijk. In de woon-zorgcentra zijn mensen letterlijk dag en nacht in de weer om onze ouderen te verzorgen in de meest flexibele uurroosters, weekend inbegrepen, tegen een loon dat vaak niet hoger ligt dan 2.200 euro bruto. Ook in de ziekenhuizen staat voor een deel van het personeel het water aan de lippen. Eén zorgende voor 9,4 patiënten, dat betekent een hele shift de benen van onder je lijf lopen. Een samenleving die weet wat waardevol en essentieel is, maakt de keuze daar meer geld aan te besteden. 

De Kamer verdeelde donderdag een extra enveloppe van 400 miljoen euro voor de zorg. Dat gebeurde via een parlementair monsterverbond. Betekent dat dat we bij elke nood de uitgaven voor gezondheidszorg altijd maar moeten en kunnen verhogen? Dat we de belastingdruk - die al tot de hoogste ter wereld behoort - nog maar eens moeten opdrijven? Dat is niet de juiste keuze.
De overheid moet op twee niveaus eerst iets anders doen: bepalen waar we als samenleving wel en vooral geen geld aan willen geven en die vuurtoren duidelijker maken.

Inefficiëntie

Er is nog altijd een pak overconsumptie en er zijn te veel onnodige technische prestaties. En niet elk ziekenhuis moet elke ingreep aanbieden.

Eén: de vuurtoren in het geheel van onze overheidsuitgaven. Weg met de inefficiëntie in administraties door te veel en te ingewikkelde regelgeving en door een te grote incoherente versnippering. Subsidies voor educatief verlof voor bloemschikken, subsidies voor boomknuffelaars of andere comfortfuncties van een soms pamperende overheid. Weg met inefficiënte bedrijfssubsidies. Weg met het hoogste aantal ministers per inwoner. Wie de kam door onze overheden haalt, van federaal tot en met lokaal, vindt nog een pak ballast. Die oefening moet garanderen dat er voldoende geld blijft stromen naar zorg, wél een kerntaak van de overheid.

Twee, en minstens even belangrijk: we moeten de essentie in de gezondheidszorg veel beter definiëren. Het is al te makkelijk extra geld te vragen zonder de gezondheidszorg zelf radicaal te hervormen. Ooit lanceerde de paarse regering een jaarlijkse groeinorm van 4,5 procent in de gezondheidszorg, index niet inbegrepen. Dat leidde tot een buitensporige explosie van de kosten. Dat groeiritme werd ingetoomd. Het ziekenhuis- en zorgpersoneel heeft de indruk dat alsmaar meer bespaard wordt. Nochtans stroomt er jaarlijks al zo’n 47 miljard euro - 10 procent van ons bruto binnenlands product - naar zorg.

Er is nog altijd een pak overconsumptie en er zijn te veel onnodige technische prestaties. De financieel noodlijdende ziekenhuizen kunnen zich beter organiseren in netwerken. En niet elk ziekenhuis moet elke ingreep aanbieden. De artsenhonoraria moeten op een andere leest geschoeid worden. De administratie van ziekenfondsen kan efficiënter. En hoever mag therapeutische hardnekkigheid gaan?

We hebben al sinds december 2018 geen cockpit die naam waardig om lopende zaken goed te beheren, laat staan om de essentie van de ballast te onderscheiden.


Met een buitengewoon armlastige begroting is het de plicht van onze federale en regionale regeringen op die twee niveaus keuzes te maken. Neem de ballast weg en je kan onze helden van de zorg echt herwaarderen. Daarvoor heb je een stevige cockpit nodig, met mensen die moeilijke beleidskeuzes durven te maken. We hebben al sinds december 2018 geen cockpit die naam waardig om de lopende zaken goed te beheren, laat staan om de essentie van de ballast te onderscheiden. 

*Frederik, we wensen je alle succes met het tonen van de vuurtoren bij de VRT.

Volg de reeks 'Lessen uit de coronacrisis voor onze zorg' in de krant en op tijd.be

  • Zaterdag 20 juni: 'Hoe we de helden van de zorg (en onszelf) kunnen redden
  • Dinsdag 23 juni: De versnippering in de zorg
  • Woensdag 24 juni: Hoe de rusthuizen robuuster maken?
  • Donderdag 25 juni: Kies voluit voor tech en innovatie
  • Vrijdag 26 juni: Verhoog de samenwerking en de efficiëntie
  • Zaterdag 27 juni: Hoe kan het beter? Dubbelinterview met Inge Vervotte, ex-CD&V-minister van Volksgezondheid en voorzitter van de zorggroep Emmaüs, en Pedro Facon, de topman van de FOD Volksgezondheid.

 


Lees verder

Gesponsorde inhoud