Waalse inhaalbeweging

(tijd) - Wallonië begint zijn economische achterstand op Vlaanderen in te halen. De laatste vijf jaar groeide zowel de economische activiteit als de werkgelegenheid sneller in het zuiden van het land dan in het noorden. Kunnen we eindelijk spreken van een duurzame heropstanding van de Waalse economie?

Het is duidelijk dat de Waalse overheid meer dan vroeger een bedrijfsvriendelijk beleid voert. Dat heeft een gunstige invloed op het ondernemersvertrouwen en de economische groei. Bovendien werd Vlaanderen zwaar getroffen door het faillissement van Sabena en de sterke afslanking van Ford Genk.

De vermindering van de kloof tussen Vlaanderen en Wallonië is goed nieuws. Ze is immers vooral te danken aan de opwaartse herziening van de economische groei in Wallonië. Als de nieuwe trend zou doorzetten, kan de geldstroom van Vlaanderen naar Wallonië beginnen dalen.

De nieuwe cijfers mogen echter niet leiden tot overdreven optimisme over de Waalse economie. De Vlaamse economie presteert nog steeds veel beter dan de Waalse. Het bruto binnenlands product per inwoner is in Vlaanderen liefst 37 procent hoger dan in Wallonië.

Ook de andere gegevens tonen aan dat Wallonië nog een enorme weg moet afleggen. De Waalse werkgelegenheid blijft zeer laag, hoewel de overheid zelf veel mensen aanwerft. Liefst 22 procent van de actieven werkt voor de overheid, tegenover slechts 15 procent in Vlaanderen. De werkloosheid is dubbel zo hoog als in Vlaanderen en de uitvoer veel lager. Voorts is de kwaliteit van het onderwijs in de Franse Gemeenschap ondermaats.

Maar ook Vlaanderen worstelt met belangrijke handicaps. De bedrijven vinden er onvoldoende geschikte arbeidskrachten, de ondernemers klagen over een tekort aan bedrijfsterreinen, de bevolking vergrijst sneller dan in Wallonië en de Vlaamse administratie is zeker niet altijd efficiënter dan de federale administratie.

Vlaanderen slaagde er de laatste jaren niet in zich te handhaven in het koppeloton van sterkste Europese regio's. De Vlaamse economie presteert nog altijd relatief sterk, maar minder goed dan vroeger.

Hoe moet het beleid inspelen op die realiteit? Aangezien de economische prestaties van Vlaanderen en Wallonië erg uiteenlopen, verschillen ook de behoeften. Daarom moeten de twee regio's eigen accenten kunnen leggen. Een regionalisering van het arbeidsmarktbeleid kan zowel voor Vlaanderen als voor Wallonië gunstige economische gevolgen hebben. De forse groei van de Slovaakse economie toont aan dat een economische decentralisering niet noodzakelijk nadelig is voor de armste regio.

Na de verkiezingen van juni moeten de onderhandelaars over de staatshervorming vooral aandacht hebben voor de efficiëntie van de overheid. Zowel op federaal als op regionaal niveau is er nog ruimte voor beterschap. Op termijn zullen we daarvan de vruchten plukken in de vorm van meer groei en welvaart.

Wouter VERVENNE

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud