Senior writer

Met hun aankondiging de indexsprong te zullen aanvechten bij het Grondwettelijk Hof, bewijzen de vakbonden dat ze het moeilijk hebben met democratisch genomen beslissingen.

‘Om inleveringen psychologisch aanvaardbaar te maken, neem je het best een aantal duidelijke regels in acht’, schreef voormalig premier Jean-Luc Dehaene in zijn memoires. ‘De publieke opinie moet er in de eerste plaats van overtuigd zijn dat iedereen moet bijdragen.’

Door de indexsprong alleen toe te passen op de lonen en sociale uitkeringen, en niet op bijvoorbeeld huurinkomsten, zondigt de regering-Michel tegen deze aanbeveling. Dat is misschien onhandig, maar het is de politieke keuze die ze heeft gemaakt. En ze heeft ervoor de goedkeuring gekregen van een meerderheid in het parlement.

De vakbonden ACV en ABVV hebben aangekondigd de indexsprong te zullen aanvechten bij het Grondwettelijk Hof. Op welke juridische basis? Omdat het een schending is van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel? Dat sommige inkomsten ontsnappen aan de maatregel ligt niet aan de basis van de ergernis van de vakbonden, het is de indexsprong zélf die ze onverteerbaar vinden. Hun demarche bij het Grondwettelijk Hof heeft bovendien bitter weinig kans op slagen. Wat de indexsprong geldt voor iedereen die in dezelfde omstandigheden verkeert.

De stap naar het Grondwettelijk Hof is een wanhoopspoging van de vakbonden. Ze kiezen voor juridische actie, nadat ze met stakingen en straatprotest hun slag niet hebben kunnen thuishalen. En die stakingen en dat straatprotest waren ook al geboren uit de onwil van de bonden de uitkomst van het democratische debat over de indexsprong te accepteren.

Je kunt voor of tegen de indexsprong zijn als maatregel om de lonen te matigen en het concurrentievermogen van de bedrijven te verbeteren, maar die strijd moet politiek worden uitgevochten in het parlement, niet op de straat en evenmin in de rechtbanken.

Het ACV en het ABVV trekken nu dus naar het Grondwettelijk Hof om de vernietiging te vragen van een maatregel die het federaal parlement woensdag na een debat van 40 uur met een ruime meerderheid heeft goedgekeurd. De vakbonden geven daarmee het bewijs dat ze moeilijk hebben met democratisch genomen beslissingen.  Ze aanvaarden de uitkomst van het democratisch beslissingsproces niet, als die uitkomst niet naar hun zin is.

Dat zullen ze toch moeten leren accepteren, zoals alle spelers in een democratie moeten doen.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud