Weg naar Kyoto al voor 80 procent afgelegd

(tijd) - Het verscherpte klimaatbeleid en een pakket aanvullende maatregelen dat in voorbereiding is, doen de CO2-uitstoot in Vlaanderen dalen tot 1,5 procent onder het niveau van 1990. Daarmee is 80 procent van de Kyotokloof gedicht. Dat zei de Vlaamse minister van Leefmilieu, Kris Peeters (CD&V), gisteren op de derde bijeenkomst van de Vlaamse Klimaatconferentie.

De Vlaamse regering hield gisteren de derde sessie van de Vlaamse Klimaatconferentie. Op die bijeenkomsten overlegt ze met wetenschappers en middenveldorganisaties over de maatregelen om het Kyotoprotocol uit te voeren. Volgens dat verdrag moeten Vlaamse bedrijven en particulieren tegen 2012 5,2 procent minder koolstofdioxide en andere broeikasgassen uitstoten dan in 1990.

Het gaat om een ambitieuze doelstelling. Tussen 2000 en 2003 steeg in Vlaanderen de uitstoot van broeikasgassen nog. In 2004 was er opnieuw een daling, maar we blazen nog altijd 3,6 procent meer gassen in de lucht dan in 1990. Die trend keert, liet Peeters gisteren weten. Als je de voorlopige resultaten van de Klimaatconferentie al mee rekent, stoot Vlaanderen al 1,5 procent minder broeikasgassen uit dan in 1990. Tegenover de doelstelling van -5,2 procent is het werk dus al voor een vierde gedaan.

Volgens Peeters geeft dat cijfer echter een verkeerd beeld. Mocht Vlaanderen géén maatregelen nemen om het klimaat te beschermen, zou de uitstoot van broeikasgassen met 15 procent stijgen. Hij definieert daarom de Kyotokloof als het verschil tussen die stijging met 15 procent en de beoogde daling met 5,2 procent. Van die kloof is al 80 procent gedicht, zei hij gisteren.

Hoe kort of lang de afgelegde weg ook is, feit is dat Vlaanderen nog inspanningen moet leveren om in 2012 de Kyotodoelen te halen. Peeters ziet mogelijkheden in een betere isolering van sociale woningen en meer groene stroom. Die laatste wordt gewonnen uit hernieuwbare energiebronnen zoals wind en water, waardoor er geen CO2 de lucht wordt ingestoten. Eerder deze week zei Peeters dat Vlaanderen in 2015 12 procent van de stroom uit hernieuwbare energiebronnen zou moeten opwekken.

Toch zal Vlaanderen niet op eigen kracht de Kyotodoelstellingen halen. Volgens Peeters zal het nodig zijn buitenlandse emissierechten aan te kopen. Op die manier verlaagt Vlaanderen artificieel zijn Kyotonorm, maar betaalt het een ander land dat minder broeikasgassen uitstoot, door bijvoorbeeld een fabriek te sluiten.

Overigens blijven de Vlaamse meerderheidspartijen openlijk verdeeld over de vraag of de kerncentrales - die geen broeikasgassen uitstoten - moeten open blijven. Sp.a-spirit verdedigt de beslissing van de federale paars-groene regering-Verhofstadt I om de kerncentrales in 2015 te sluiten. CD&V en de VLD willen op die beslissing terugkomen, bleek tijdens een debat in het Vlaams Parlement. Ze vrezen dat de stroombevoorrading in het gedrang komt. Volgens de sp.a zijn er voldoende energiebronnen om de sluiting van de kerncentrales op te vangen.

BH

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud