Advertentie

Werkloze kost staatskas 25.000 euro per jaar

(tijd) - Een werkloze kost de Belgische staatskas ruim 25.000 euro per jaar. Dat is ongeveer drie keer zoveel als de jaarlijkse vergoeding die een werkloze krijgt. Dat blijkt uit berekeningen van het Planbureau voor het jaar 2002.

De kosten van een werkloze voor de overheidsfinanciën bestaan uit directe kosten (werkloosheidsvergoeding) en indirecte kosten (minderopbrengsten als gevolg van de non-activiteit).

Wie werkloos is, krijgt een werkloosheidsvergoeding die het inkomen uit arbeid moet vervangen. Maar de kosten-batenrekening voor de overheid telt nog meer posten. Werknemers en werkgevers betalen sociale bijdragen op het brutoloon. Deze inkomsten krijgt de staat niet van mensen die geen loon, maar een vervangingsinkomen krijgen.

Werklozen betalen ook geen of minder belastingen. Alleenstaande werklozen betalen geen personenbelasting. Samenwonende werklozen wel. Het inkomen van deze laatste ligt echter veel lager, waardoor de aanslag niet groot is.

Werklozen betalen ook minder indirecte belastingen. Doordat ze een kleiner inkomen hebben dan werknemers, consumeren ze doorgaans minder.

Het Planbureau berekende dat een werkloze in België in 2002 een jaarlijkse werkloosheidsvergoeding kreeg van 8.465 euro. Daa bovenop verliest de staat jaarlijks 3.501 euro aan werknemersbijdragen en 7.426 euro aan werkgeversbijdragen. De minderontvangsten uit de personenbelasting bedragen per werkloze 5.575 euro. Daarbovenop komt een verlies van 714 euro aan inkomsten uit indirecte belastingen. Een werkloze kost de staatskas dus 25.682 euro.

Van de kosten (25.682 euro) vertegenwoordigen de werkloosheidsvergoeding 33 procent, de minderontvangsten uit werknemers- en werkgeversbijdragen 42,5 procent, het verlies aan directe belastingen 21,7 procent en het verlies aan indirecte belastingen 2,8 procent.

Het Planbureau berekende ook de evolutie van de budgettaire kosten van een werkloze in België over de periode 1987-2002. Deze kosten zijn gestegen van 16.408 euro in 1987 tot 25.682 euro in 2002, inflatie buiten beschouwing gelaten.

In vergelijking met 1987 is het belang van de werkloosheidsvergoeding en de werknemersbijdrage gestegen in de budgettaire kosten van een werkloze (van 31 tot 33 procent en van 12,3 tot 13,6 procent). Het belang van de werkgeversbijdrage en de belastingen is licht gedaald (van 31,8 procent tot 28,9 procent en van 25 tot 24,5 procent). PBL

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud