Werkt België, of niet?

algemeen hoofdredacteur

Aantonen dat België wél werkt. En dat doen door meer Belgen te laten werken. De regering-De Croo blijft - althans voorlopig - onder de lat die ze voor zichzelf gelegd heeft.

Exact een jaar geleden vroeg De Tijd aan Alexander De Croo, bij zijn aantreden als premier, wat hij als project zag voor zijn regering, los van corona. Zijn antwoord was tweeledig. Aantonen dat België wél werkt. Dat wél bestuurd en beslist kan worden. Hij voegde er wel aan toe 'maar al te goed te begrijpen dat Vlaanderen sceptisch is'. En twee: de switch maken naar duurzaamheid en digitalisering.

Een jaar later staat De Croo met zijn begrotingsmarathon en eerste beleidsverklaring 'buiten corona' voor een grote lakmoesproef.

Veel belangrijker om meer mensen aan de slag te krijgen zijn de fiscale en financiële prikkels die werkenden krijgen en niet-werkenden niet.

Ten eerste moet de regering-De Croo met een goede begroting aantonen dat België wél beslissingen kan nemen. Slaagt deze regering erin om minstens een begin te maken van een herstel van de zieke financiën? De doelstelling van de premier ligt niet bijster hoog: 'slechts' 2 miljard saneren om volgend jaar nog altijd op een tekort van circa 20 miljard euro uit te komen. Zelfs die beperkte ambitie aanvaardden de linkse regeringspartijen bij het ingaan van het weekend nog altijd niet.

Natuurlijk heeft corona in de begroting gehakt, moest de overheid met vele miljarden de samenleving stutten en is zo'n eenmalige schok niet meteen weer goed te maken. Maar corona wordt ook te onpas als excuus gebruikt om niet te moeten hervormen, om niet elke euro uitgaven af te zetten tegenover de kerntaken en zorgvuldig bestuur. De Waalse regering klokte deze week af op 4 miljard euro tekort, de Vlaamse eerder op 1,6 miljard.

Corona wordt ook te onpas als excuus gebruikt om niet te moeten hervormen.

Belangrijker nog dan hoe donkerrood de begrotingscijfers kleuren, is of er een (begin van) pad naar een herstel aankomt. De voortekenen van de voorbije weken stemmen niet, om het met een understatement te zeggen, tot optimisme. Een pensioenhervorming om te lachen van de minister (PS) van Pensioenen, of een partijvoorzitter (MR) die de fiscale ontsporingen in het voetbal zelfs niet wil bespreken. En ga zo maar door. Waar is de sense of urgency?

Het domein bij uitstek waar De Croo dinsdag grenzen moet verleggen, is dat van de arbeidsmarkt. Als hij wil tonen dat België nog werkt, moet hij tonen dat meer mensen in België zullen werken. Gaat deze regering echt doorpakken om de mismatch op de arbeidsmarkt zo veel mogelijk weg te werken of wordt het wat gemorrel in de marge?

Neem nu - in tijden van grote krapte op de arbeidsmarkt - het voorstel om een 38 uren werkweek in vier dagen te laten presteren. Er kan nu al gespeeld worden met de arbeidstijd, al is er onder voorbehoud van uitzonderlijke omstandigheden een verbod om meer dan 9 uur per dag te werken. Informeel en in onderling overleg wordt daar natuurlijk van afgeweken.

Dit weekend heeft deze regering nog één kans. Een kans om alsnog te tonen dat België werkt door de arbeidsmarkt te hervormen en stappen te doen om de cruciale ambitie van 80 procent werkzaamheidsgraad, die alles betaalbaar moet maken, te realiseren.

Veel belangrijker om meer mensen aan de slag te krijgen zijn de fiscale en financiële prikkels die werkenden krijgen en niet-werkenden niet. Durft deze regering inactiviteit echt te ontmoedigen? Hoe zullen langdurig zieken worden begeleid? En wat met de rigiditeit over nachtwerk?

Laten we het voluntaristisch bekijken. Dit weekend heeft deze regering nog één grote kans. Een kans om alsnog te tonen dat België werkt door de arbeidsmarkt te hervormen en stappen te doen om de cruciale ambitie van 80 procent werkzaamheidsgraad, die alles betaalbaar moet maken, te realiseren. Zit er op dat vlak eten en drinken in de beleidsverklaring, dan heeft deze ploeg nog een kleine kans om over De Croo's lat - 'tonen dat België werkt' - te springen. Is het too little, too late, dan heeft de beleidsverklaring het voordeel van de duidelijkheid: dat het Belgische bestuur in zijn huidige vorm niet werkt.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud