Advertentie

Windverkoper

©Saskia Vanderstichele

Een windverkoper die veel te ambitieus dromen voor waarheid verkocht en daar persoonlijk gigantische risico’s voor nam, dat was de kern van het probleem bij Electrawinds.

Het vonnis van de rechtbank van koophandel van Brugge over Electrawinds liegt er niet om. In bijzonder zware bewoordingen sabelt de rechter CEO Luc Desender neer. Hij heeft zich niet gedragen als een ‘normale bestuurder’ en er is sprake van een ‘zware tekortkoming in het beheer die niet noodzakelijk foutief is’. Om te besluiten dat Desenders houding het herfinancieringsproces van Electrawinds ‘verlamd’ heeft. Logischerwijs schuift de rechter Desender dan ook opzij.

Bij de pijnlijke teloorgang van het ooit zo ambitieuze project Electrawinds is er door mensen dicht bij het bedrijf veel kritiek geuit op het stop-and-go-beleid van onze regeringen inzake hernieuwbare energie. Dat heeft het bedrijf zeker geen goed gedaan, maar dat is niet waar het probleem van Electrawinds begonnen is.

Er is ook een pak kritiek geuit op allerhande overheidsvehikels, van Gimv over FPIM tot PMV. Ze hebben zich te gemakkelijk laten overhalen om mee te doen aan een veel te hoog gewaardeerd project. Dat Johan Vande Lanotte daarbij zijn invloed heeft aangewend om God en klein Pierke in Electrawinds te laten geloven en het project tot een succes voor Oostende te maken, dat is ook - terecht - onderwerp van kritiek. Allemaal waar.

Maar dat neemt niet weg dat de kern van het probleem elders zit, namelijk bij het fout begrepen ondernemerschap van Luc Desender. Die man heeft zijn bedrijf structureel op een onverantwoorde manier gefinancierd. Energie is bij uitstek een sector met investeringen voor de lange termijn, maar het grote probleem van Electrawinds was van bij het begin dat het op zeer korte termijn gefinancierd was.

Desender heeft er alles aan gedaan om het bedrijf tegen een hoge waardering naar de beurs van Frankfurt te brengen. Maar de constructie die daarvoor opgezet is met achtergestelde leningen en de persoonlijke leningen die Desender is aangegaan, bleken een strop voor het bedrijf.

Desender is over die persoonlijke leningen nooit transparant geweest, ook niet tegenover de andere aandeelhouders. Terwijl hij het bedrijf en de andere aandeelhouders wel in een onmogelijk parket bracht. ‘De vraag stelt zich of Luc Desender en zijn vennootschap LDS nog vrij en onbevangen kunnen oordelen als bestuurder en het vennootschapsbelang kunnen laten primeren en of ze niet met handen en voeten gebonden zijn aan derden (de persoonlijke schuldeisers als Jos Sluys,

Filiep Balcaen en anderen)’, schrijft de rechter in zijn vonnis. De vraag stellen is ze beantwoorden.

Het brengt ons bij de kern van het probleem van Electrawinds: een windverkoper die veel te ambitieus dromen voor waarheid verkocht en daar persoonlijk gigantische risico’s voor nam. Het blijft doodjammer dat een op zich heel mooi energieproject met niet meer financiële nauwkeurigheid en zorgvuldig ondernemerschap is aangepakt. Een andere en betere kapitein is nodig. Dan kan er uit de asse van Electrawinds nog iets moois worden gered.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud