Senior writer

De Europese Commissie geeft België een streng economisch rapport. De slechte leerling haalt zijn schouders op.

Na de OESO en het IMF de voorgaande weken was het woensdag de beurt aan de Europese Commissie om het economisch rapport op te maken van België. Het oordeel was even streng. De vinger werd nog maar een keer op de vele zere plekken gelegd. België staat voor belangrijke uitdagingen, stelt de Commissie vast. De vergrijzing, de verzwakkende productiviteit, de lage economische groei, te weinig investeringen, een oplopend begrotingstekort, een te hoge overheidsschuld. En zo meer. Maar er gebeurt te weinig om die aan te pakken.

De aanbevelingen die de Europese Commissie in haar rapport vorig jaar heeft gedaan zijn onvoldoende of niet opgevolgd. Op een enkele na. Er ligt eindelijk een meerjarenplan voor investeringen in transportinfrastructuur. Maar er zijn te weinig inspanningen gedaan om de efficiëntie van de overheidsuitgaven te verhogen, de werking van de arbeidsmarkt te verbeteren met activeringsmaatregelen en te maken dat de concurrentie beter kan spelen. En er is helemaal geen vooruitgang geboekt inzake de coördinatie van het begrotingsbeleid tussen de verschillende overheden in het land.

In de Wetstraat lijkt niemand zich nog verantwoordelijk te voelen voor 's lands belang.

Waarom is België zo'n slechte leerling? Onder meer omdat ons land al meer dan een jaar geen volwaardige federale regering meer heeft die beleid kan voeren. Dat is een majeur euvel. Maar ook de Europese Commissie heeft weinig hefbomen om de kibbelende politieke partijen onder druk te zetten eindelijk toch maar een regering te vormen. Ook de Commissie botst op de complexe politieke realiteit in dit land.

Streng, maar rechtvaardig

Bovendien zitten de partijen die mogelijk een regering kunnen vormen helemaal niet op dezelfde lijn over het in de praktijk brengen van de Europese aanbevelingen. De liberale, socialistische en groene partijen, die een paars-groene regering in de steigers kunnen zetten, hebben uiteenlopende opvattingen over het efficiënter maken van de arbeidsmarkt of over hoe meer niet-werkenden ertoe aan te zetten een job te zoeken. Hetzelfde geldt voor de eventuele partners in een paars-gele coalitie.

Het rapport van de Europese Commissie is streng, maar gerechtvaardigd. Maar het zijn woorden in de wind. Is er één politicus in ons land die ze oppikt, die er zich rechtstreeks door aangesproken voelt? In de Wetstraat worden spelletjes stratego gespeeld. Intussen lijkt niemand zich verantwoordelijk te voelen voor 's lands belang op langere termijn, voor het algemeen belang. Niemand voert het bevel.

Het Belgische schip dobbert maar wat rond terwijl de bemanning ruzie maakt. Er wordt flink gescholden, verwijten vliegen over en weer, veto's tegen samenwerking worden uitgesproken. Enkele officieren waken erover dat het schip niet op de klippen loopt, dat er geen grote ongelukken gebeuren. Maar een nieuwe koers wordt niet uitgezet. Het is wachten op een grote storm die het stuurloze schip dreigt te doen zinken om de bemanning uit haar collectieve verdwazing te doen ontwaken.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud