Zonder vaccinatie geen held van de zorg

Redacteur Politiek

Een pijnlijke discussie wordt nog pijnlijker, nu de socialistische vakbond vindt dat vaccinweigeraars onder het zorgpersoneel niet geschorst of ontslagen kunnen worden.

Moet wie in een ziekenhuis of rusthuis werkt desnoods verplicht worden zich te laten vaccineren? De federale regering en de deelstaten beslisten afgelopen zomer van wel. In een advies van de Nationale Arbeidsraad, waarin de details werden besproken, scharen ook de werkgevers - de ziekenhuizen en rusthuizen - zich achter dat standpunt. De vakbonden aarzelen. De socialistische bond verzet zich zelfs tegen de vaccinatieplicht in de zorg.

Wat een pijnlijke discussie was, wordt zo nog pijnlijker. Je zou verwachten dat wie voor een zorgberoep koos, dat doet om anderen te helpen en die taak met zo veel mogelijk wetenschappelijke expertise vervult. Tegen die achtergrond zou een vaccinprik niet eens een discussie mogen zijn: hij beschermt mensen.

Vooral in de ziekenhuizen en rusthuizen staat die discussie op scherp. Een vaccin beschermt de meeste mensen, maar wie kwetsbaar is wegens ouderdom of ziekte loopt helaas zelfs na vaccinatie een risico op besmetting. Net die mensen bevinden zich in rusthuizen en ziekenhuizen, en dan nog eens noodgedwongen in kleine ruimtes. Ze hebben het recht te vragen dat wie in diezelfde ruimtes werkt, hen beschermt door iets te doen wat gratis is en nauwelijks tijd kost: een coronaprik.

Laatste kans

Toch blijkt een minderheid van het zorgpersoneel dat nog altijd te weigeren. Die mensen hebben gelijk dat er misschien een risico is op bijwerkingen en je nooit zeker bent. Maar het vaccin niet nemen leidt tot een veel groter risico: je kan er veel ernstiger ziek van worden, ervan sterven én je kan er patiënten en rusthuisbewoners onnodig mee ziek maken.

Wat de ziekenhuizen daarom voorstellen, houdt steek: geef iedereen een laatste kans om zich te laten vaccineren. Houd wie alsnog weigert weg van kwetsbare patiënten door hun arbeidsovereenkomst te schorsen. En als ook dat blijft duren, wordt het tijd om ander werk te zoeken.

Het is hard, maar logisch. De eenvoudige reden is dat het welzijn van wie zorg nodig heeft centraal moet staan in de zorgsector. Wie dat doel negeert door wetens en willens potentiële schade te berokkenen aan die kwetsbare mensen, mag terecht voor de keuze worden gesteld of die sector voor hem wel de juiste is.

Na een pandemie die meer dan 25.000 mensenlevens heeft geëist, mag je verwachten dat de grens wordt getrokken.

Na een pandemie die meer dan 25.000 mensenlevens heeft geëist, mag je verwachten dat daar de grens wordt getrokken. Vanwege die grens was het terecht dat 'de helden van de zorg' anderhalf jaar geleden dagelijks applaus kregen: ze beschermden in moeilijke omstandigheden en met gevaar voor eigen leven doodzieke mensen. Om dezelfde reden was het terecht dat de vakbonden opslag voor de zorgmedewerkers vroegen en kregen: ze verdienen het.

En net daarom is het onbegrijpelijk dat in deze discussie alsnog de hakken in het zand worden gezet. De kostprijs van de vaccinatieplicht is wellicht dat sommige mensen de zorg zullen verlaten en dat een nijpend arbeidstekort nog prangender wordt. Maar het is niet te veel gevraagd dat het belang van de patiënt daarop primeert.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud