De media overschatten zichzelf al dertig jaar

-- De media overschatten al dertig jaar zwaar hun invloed op het maatschappelijk gebeuren. Als in de jaren zestig Paul Van den Boeynants op tv verscheen en begon 'met waarde landgenoten' maakte hij een enorme indruk. Wat hij zei ging er bij de bevolking in als koek. En nu? Vandaag staan de politici bij Noël Slangen en andere spin doctors in de rij om toch maar iets van hun boodschap te doen overkomen bij het grote publiek via de media.

Journalisten houden onder elkaar zelf de mythe in leven dat ze oppermachtig zijn. 'Wij kunnen mensen maken en afmaken'. Die journalisten doen evenwel niets anders dan wat zovele anderen ook doen: je eigen wereld centraal stellen in onze samenleving. Een goede cafébaas is er ook vast van overtuigd dat aan zijn toog alles begint en eindigt. En een koffiebrouwer zal je doen geloven dat elke belangrijke onderhandeling begint met een kop koffie.

Belangrijk is wel dat demystificatie van de macht, onder andere door de uitbouw van de nu overal aanwezige media maar misschien nog meer door een groter kritischer bewustzijn van het individu, een feit is. Hitler zou het vandaag niet meer kunnen. Kijk naar wat Berlusconi overkwam. Ondanks zijn geld en zijn media slaagde hij er niet in de verkiezingen te winnen.

Het worden trouwens steeds moeilijker tijden voor wie de dingen wil eenvoudig maken. Voor een eenvoudige boodschap is er hoe langer hoe minder plaats in deze complexe wereld. Je kan wel even scoren met een eenvoudige boodschap maar je blijft er niet lang mee overeind.

De media zijn ook veel meer onderworpen aan de keuze van de reclame dan zij zelf wel denken. Waarom verschijnen er op de covers van vrouwentijdschriften alleen maar 'magere sprieten'? Omdat de reclamejongens of hun opdrachtgevers dat graag hebben? Neen, omdat ze weten dat de lezers anders dat blad niet kopen.

Journalisten stellen het graag voor alsof de reclamejongens de geest manipuleren van lezers, kijkers en luisteraars. Beseften ze maar hoe die reclamejongens moeten kruipen en doen om toch maar iets te vinden dat naar de zin van 'de mensen' is.

De brutaliteit en de onverdaagzaamheid komen vandaag veel gemakkelijker naar boven in de media. De Vlaming is bovendien mondig geworden als hij opduikt in de media. De neiging in de media is groot om uit te pakken met onaangename behoeften en egoïstische en nationalistische waarden. Het zijn vaak dingen die niet bij onze cultuur en achtergrond passen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie