De valse noot in het competitiviteitspact

-- Premier Guy Verhofstadt (VLD) lichtte al een tipje van de sluier over een pakket maatregelen om de competitiviteit te verhogen ('Verhofstadt wil meer doen voor competitiviteit', De Tijd, 28 april). Natuurlijk is loonmatiging een belangrijk, zij het sterk polariserend, onderdeel. Maar een opvallende (voet)noot is dat de premier ook inspanningen wil leveren om overheveling van bedrijfsactiviteiten naar het buitenland tegen te gaan. STEFAN STREMERSCH en BRUNO TINDEMANS