Aan- en verkoopkosten van 20 tot 100 of meer procent

Goede resultaten publiceren over het eerste halfjaar brengt doorgaans weinig soelaas. Mobistar en Telindus, die beide aangenaam verrasten en met aankoopaanbevelingen werden bedacht, zien hun koersen na een opstoot weer richting lagere regionen trekken. Hetzelfde lot ondergingen intussen al Econocom, Systemat en andere. In de huidige slechte stemming willen we de aandacht toespitsen op een argument dat we nog nergens gelezen hebben en dat ons inziens kopers en verkopers van de beurs weghoudt: de kosten bij sommige aan- en verkopen. Ik kan een hele reeks borderellen voorleggen waar de aan- of verkoopkosten oplopen tot 10 procent, 20 procent, ja zelfs meer dan 100 procent. Hoe kan dat?

Dat kan op een zeer eenvoudige manier. U geeft bijvoorbeeld een koopaanbeveling om 500 aandelen LSG te kopen tegen een limiet van 12,01 euro. Dat is een order van 6.000 euro of 240.000 frank en u vraagt meteen de stukken te leveren omdat u denkt dat LSG tegen de huidige koersen best in een koffer gaan. Kwestie van ze niet meteen te verkopen als de koers toch nog zou dalen, of evenmin te verkopen zodra de koers eventjes stijgt. De limiet wordt gehaald, maar slechts voor 19 aandelen. Tot uw afgrijzen stelt u vast dat de kosten bijna tot 20% oplopen! Als u de pech hebt dat de koers niet meer terugzakt naar 12,01 euro, dan zult u later bij verkoop nog eens 20% kosten hebben. Met andere woorden, winst realiseren op zo'n aankoop wordt voor lange tijd onmogelijk.

Er zijn nog veel andere en ergere voorbeelden. Kijk eens naar het verhandelingsvolume in aandelen zoals Arthur, Envipco, Medivision en ander klein grut. U zult voor verschillende aandelen vaststellen dat slechts één aandeel verhandeld werd. Soms twee, een in de voormiddag fixing en een in de namiddag! Intussen is de prijs van zo'n aandeel gedaald naar 1 euro of zelfs lager, en dat bij vaste kosten van 2,5 of 5 euro.

Denk niet dat we overdrijven. We kunnen verschillende borderellen van verschillende personen en van verschillende tussenpersonen tonen. We zouden denken dat als er één aandeeltje Arthur verhandeld wordt, dat dit dan zou gebeurd zijn door iemand die min of meer als de vroegere markthouder optreedt: kwestie van een koers te kunnen afficheren. Neen, de koper is een slachtoffer zoals u of ik. Uiteraard kan ook de verkoper met een verkooporder van 500 stuks slachtoffer zijn.

De aandelen die we genoemd hebben, kent u misschien niet. Misschien best, want ze hebben alleen maar miserie veroorzaakt voor hun bezitters. Maar hetzelfde verschijnsel kan zich voordoen op de continumarkt als het toeval wil dat uw limietorder slechts gedeeltelijk werd uitgevoerd. Maar het speelt vooral in de kleine aandelen die zover gedaald zijn dat velen er zelfs niet meer (durven) naar te kijken. Het is voldoende dat iemand zich als koper of verkoper meldt en men krijgt de hoger beschreven situatie. We hebben het niet over Charleroi, Moustier en andere zwaargewichten waar één aandeel al een som geld vertegenwoordigt.

Wat is daartegen te doen? Laten we maar meteen vaststellen dat banken en beursvennootschappen die dergelijke orders uitgevoerd zien, er evenmin gelukkig mee zijn. Soms zullen ze er zelf iets aan willen doen, al dan niet na uw aandringen. Een mogelijkheid is de vaste kosten niet aanrekenen, want die zijn er in de eerste plaats de oorzaak van dat de totale onkosten procentueel sterk oplopen. Een andere mogelijkheid is dat de vaste kosten slechts eenmaal worden aangerekend als een order in verschillende keren werd uitgevoerd. We verhelen niet dat het niet gemakkelijk is dat van een bank gedaan te krijgen. Men moet via het bankkantoor dat het order uitvoerde, dat het moet doorgeven aan God weet hoeveel hogere instanties...

De beste manier om dergelijke uitvoeringen te verhinderen, is bij de opgave van het order meteen te zeggen dat het in eenmaal in zijn geheel moet worden uitgevoerd. Dan is er vanzelfsprekend veel kans dat het nooit wordt uitgevoerd, omdat anderen tegen dezelfde prijs voorkruipen. In de praktijk werkt dit systeem alleen goed voor de aandelen die op de continumarkt verhandeld worden. Op de fixingmarkt hebt u niet altijd de zekerheid dat het lukt. Waarschijnlijk zult u aan uw tussenpersoon moeten uitleggen dat zo'n order wel degelijk kan worden aanvaard.

We vinden het persoonlijk het eenvoudigst dat de beursautoriteiten zouden uitvaardigen dat een order een bepaald minimumbedrag moet bedragen. Een minimum dat evenwel niet te hoog mag worden gesteld of men kan meteen de helft van Euronext Brussel sluiten. Aan- of verkoopkosten van 10 procent kunnen dan nog wel voorkomen, maar de 50, 100 of meer procent kosten vallen dan weg. En natuurlijk kunnen banken en beursvennootschappen hun klanten een eind tegemoetkomen met de suggesties die we hoger gedaan hebben: geen vaste kosten, of slechts eenmaal vaste kosten.

Het zal u misschien allemaal een zorg wezen. Had u aandelen Mosane? Toevallig een onpaar aantal? Dan heeft men voor u, in de omruiloperatie ofwel één aandeel bijgekocht of één aandeel verkocht. Wij hebben een borderel gezien waar dat 24,89 euro kosten meebracht. Dat is 1004 frank want in BEF maakt dat meer indruk. 20 procent kosten! Misschien een idee voor de initiatiefnemers van volgende ruil- of terugkoopoperaties die we nog verwachten. Reken maar dat er in de komende maanden partijen zullen gevonden worden om Belgische beursgenoteerde ondernemingen over te nemen. De prijzen moeten stilaan toch aanlokkelijk worden. Alle aandelen gaan toch niet naar nul komma ... zakken.

Als u goedkoop heeft kunnen kopen, loont beleggen vooral op lange termijn. Voor een goedkope aankoop vertrekken we altijd van het omgekeerde van de koers-winstverhouding, het zogenaamde winstrendement. Aandelen met een K/W van 10 brengen voor de onderneming dus 10 procent op de koers op. In een crisissituatie zeker nog niets teveel, uiteraard afhankelijk van de groei van de winsten. Maar gelukkig zijn er al een hele reeks aandelen met koers-winstverhoudingen beduidend onder 10 procent. Zoek de goedkoopste op in de volgende clubvergadering en ga na of de winstevolutie in het verleden een positieve ontwikkeling kende. Wat de winst in de toekomst wordt, wijst de toekomst wel uit. Laten we in deze tijd in de eerste plaats naar het verleden van een onderneming kijken. De beste waarborg voor de toekomst?

RVdE

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud