Aantal werkzoekenden per vacature stijgt voor eerst sinds 1993

Het Steunpunt Werkgelegenheid Arbeid Vorming (WAV) van de KU Leuven heeft een stand van zaken opgemaakt van de Vlaamse arbeidsmarkt. De onderzoekers stellen dat de arbeidsmarkt nog altijd vrij gunstig evolueert. De werkzaamheidsgraad steeg de jongste tien jaar met 10 procentpunt tot 64 procent, en Vlaanderen telde in 2000 nog maar 4 werklozen per 100 beroepsactieven, wat een zeer goed resultaat is.

Toch waarschuwt het Steunpunt WAV voor slechtere tijden. Zoals bekend wordt het tempo van de werkloosheidsdaling aanzienlijk lager. In de eerste zes maanden van 2001 waren er gemiddeld 6 procent werklozen minder dan in dezelfde periode van 2000 (-9.700). Een jaar eerder bedroeg de werkloosheidsdaling nog 13 procent (-25.000).

De kentering op de Vlaamse arbeidsmarkt lezen de onderzoekers ook af van de sputterende vacaturemarkt. In mei 2000 stonden er nog 46.500 VDAB-vacatures open, tegen de millenniumwisseling was dit aantal reeds geslonken tot 32.800. Sindsdien neemt het aantal vacatures wel weer toe, maar het peil van midden 2000 wordt voorlopig niet meer gehaald.

Opvallend is ook dat het aantal niet-werkende werkzoekenden per VDAB-vacature, een goede indicator voor de krapte op de arbeidsmarkt, stijgt. Sinds 1993 is het aantal werkzoekende per vacature jaar op jaar sterk teruggevallen, van 28 werkzoekenden per vacature in 1993 tot 4 in 2000. In de eerste zes maanden van 2001 werden evenwel iets meer werklozen per vacature (4,1) geteld dan in dezelfde periode van 2000 (4).

Het Steunpunt WAV wijst ten slotte nog op de evolutie van de tijdelijke werkloosheid, een zeer conjunctuurgevoelige arbeidsmarktindicator. In de periode 1999-2000 viel het aantal tijdelijke werklozen nog met 27 procent terug tot gemiddeld 18.700. In de eerste vier maanden van 2001 zijn er amper minder tijdelijke werklozen geteld dan in dezelfde periode in 2000.

EvH

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud