Analisten verwachten geen groei in halfjaarwinst Fortis

Ook de resultaten van Fortis zullen zich niet weten te onttrekken aan de invloed van de economische terugval en de malaise op de financiële markten. Zeven analisten, die door Bloomberg ondervraagd werden, verwachten dat de operationele halfjaarwinst, exclusief uitzonderlijke elementen, gemiddeld uitkomt op 1,484 miljard euro. Dit is slechts 0,6 procent meer dan een jaar geleden.

Het bank- en het verzekeringsbedrijf, bij Fortis ongeveer even groot, vertonen een tegengestelde evolutie. De winst van de bankactiviteiten zou 7,5 procent groeien, de verzekeringstak gaat 2,2 procent achteruit. De winstgroei van het bankbedrijf verklaren de analisten onder meer door de toegenomen nettorente-inkomsten als gevolg van de stabiliserende rentemarge in België en de betere rentecurve. De commissie-inkomsten uit effectenhandel zullen, net als bij andere banken, krimpen onder invloed van het barre beursklimaat.

De winst in het bankbedrijf wordt vooral aangestuurd door twee niet echt operationele factoren. 'Een eerste factor is de sterke terugval van de voorzieningen voor slechte kredieten bij de Luxemburgse dochter Banque Générale du Luxembourg (BGL)', verduidelijkt Herman van der Loos van Bank Degroof. Die afbouw kadert in de harmonisering van het risicobeleid binnen de Fortisgroep. 'Ten tweede zorgde de verkoop van Belgische overheidsobligaties in het eerste kwartaal voor stevige kapitaalwinsten. Fortis boekt die opbrengsten als operationele inkomsten.' Het ontbreken van die omvangrijke kapitaalwinsten in het tweede kwartaal verklaart grotendeels de verwachte terugval van het bankresultaat ten opzichte van het eerste kwartaal.

Volgens de analisten zullen de kostensynergieën - als gevolg van de fusie Generale Bank-ASLK - vanaf het derde kwartaal weerspiegeld worden in de resultaten. 'De synergieën zijn er al, maar ze worden deels gecompenseerd door de forse kostenstijgingen op het gebied van informatica, personeel en merkenbeleid.' Op sociaal vlak heeft Fortis weinig bewegingsruimte. In juni nog staakte het personeel van de bank uit onvrede over de hoge werkdruk in de kantoren.

De verzekeringsresultaten gaan volgens de analisten licht achteruit. Ze wijzen op de lagere opbrengsten uit beleggingen en de verkoop in april van Fortis Financial Group. Vooral het eerste kwartaal was slecht. 'De volumes waren nog wel goed, mede dankzij de consolidatie van ASR. De rendabiliteit was echter zeer laag.' In het tweede kwartaal is er sprake van beterschap.

Meerwaarden op de verkoop van Fortis Financial Group en een aandelenpakket Suez zouden de nettowinst met 15 procent hoger duwen tot 1,79 miljard euro.

Of het voor het einde van het jaar nog tot de beloofde eenmaking van de aandelen Fortis B en NL komt, is niet duidelijk. In Le Soir laat voorzitter Maurice Lippens verstaan dat de doelstelling was voor eind 2001 de eenmaking aan te kondigen, en niet noodzakelijkerwijze te realiseren.

Over mogelijke fusies zegt Lippens dat Fortis in het consolidatieproces een speler wil zijn, en geen toeschouwer. 'We hebben geen zin overgenomen te worden.' Analisten menen dat overnames op korte termijn niet aan de orde zijn. 'De fusie Generale Bank-ASLK is al moeilijk genoeg', zegt Van der Loos, die eraan toevoegt dat een fusie Fortis-ABN AMRO allicht op bezwaren van de concurrentieautoriteiten zou stuiten. 'De ideale fusiepartner is een groep met buitenlandse activiteiten. Fortis is te veel afhankelijk van de Benelux.' KvH

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud