Argenta sluit twee kantoren 'wegens zware fout'

De sluiting van de twee kantoren - in Berlaar en Dendermonde - past volgens Mertens in het voorkomingsbeleid van Argenta. Een audit, die er kwam op vraag van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen (CBF), wees in augustus uit dat de helft van een staal onderzochte Argenta-agenten klanten had geholpen met de ontduiking van roerende voorheffing via het Luxemburgse filiaal. De hoofdzetel van Argenta, die elke betrokkenheid ontkent, eist dat de agenten de ontdoken bedragen aan de fiscus betalen, anders wordt hun kantoor gesloten. De agenten beweren dat Argenta de fiscale fraude aanmoedigde. Daarom weigeren sommigen van hen het bedrag te betalen. In augustus sloot Argenta een eerste kantoor.

"De agentschappen die we nu gesloten hebben weigerden de ontdoken bedragen te betalen", zegt Mertens. "Ik hoop dat we niet nog meer kantoren moeten sluiten, maar enkele agenten blijven koppig. We treden nu op omdat het dossier in de eindfase is beland."

Eind deze maand moet Argenta een rapport voorleggen aan de CBF. De toezichthouder legde Argenta na de ontdekking van de fraude herstelmaatregelen op, die een herhaling van de vastgestelde praktijken moeten voorkomen.

Intussen blijkt dat drie van de zes kantoren die woensdag het bezoek van Argenta-inspecteurs kregen, weigerden de gevraagde kopieën van transactiedocumenten mee te geven. "Indien de agenten de documenten meegeven, kunnen ze achteraf niets meer bewijzen", zegt een advocaat van enkele agenten. "Bovendien heeft Argenta het recht niet de documenten mee te nemen. Het kan altijd inzage krijgen ter plaatse. Mogelijk probeert Argenta, dat zelf al een kopie heeft, de agenten te intimideren. Mertens was zelfs in één geval persoonlijk aanwezig."

Argenta beweert de documenten wel te mogen meenemen. "We hebben dat altijd zonder problemen gedaan. De agenten kunnen de documenten trouwens terugvorderen", stelt Mertens. Donderdag is de inspectie opnieuw binnengevallen in enkele kantoren.

KvH

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud