Advertentie

Autobussector klaagt oneerlijke concurrentie Ryanair, DAT en Virgin aan

" Wij verzetten ons tegen een vorm van verkoop met verlies die in strijd is met de Belgische wetgeving," zegt Jan Wyns, voorzitter van FBAA en Eurolines. "Er is een enorme discriminatie tussen de luchtvaart en de autobussector", aldus Wyns.

"In eerste instantie moeten de BTW-voeten geharmoniseerd worden. De BTW-voet voor het internationaal personenvervoer voor de autocar bedraagt 6%, terwijl deze voor het vliegverkeer 0% bedraagt. De luchtvaart geniet een totale fiscale vrijstelling."

"Daarnaast wordt overheidsgeld verkeerd aangewend", vervolgde Wyns. "Ryanair krijgt van het Waals gewest open en bloot rechtstreekse en onrechtstreekse subsidies, waardoor het aanbod van de 50.000 gratis tickets mogelijk wordt. Daarnaast maakt Ryanair zich schuldig aan misleidende reclame. Ook DAT, dat van de regering 5 miljard frank startkapitaal kreeg, kan hierdoor tickets aan lage prijzen aanbieden", beweert Wyns.

"Het gaat hier duidelijk om een verstoring van de concurrentievoorwaarden door het misbruik van rechtstreekse of onrechtstreekse subsidies", aldus Yves Mannaerts, directeur van het FBAA. "Dit heeft een negatieve impact op onze sector. De jongste bedrijfscijfers wijzen op een daling van inkomsten van 15% tot 25%. Wanneer de situatie zo blijft, dan zullen ook wij op korte termijn te maken krijgen met een verlies van ongeveer 1000 banen op een totaal van 8.000," zo zei Mannaerts nog.

De FBAA gaat klacht neerleggen op Europees niveau. "Deze klacht zal zich specifiek richten tot Ryanair wegens misleidende reclame", aldus voorzitter Wyns. "Daarnaast overweegt ook de autobussector specifieke promotieacties", zo zei Wyns nog. Over de concrete initiatieven sprak hij zich niet uit.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud