Banken onzeker over bevriezen verdachte tegoeden

Sinds de Amerikaanse president, George Bush, ruim een week geleden maatregelen afkondigde om het financiële netwerk van Osama bin Laden te bevriezen, pluizen banken wereldwijd hun klantenbestand uit op zoek naar personen of organisaties die mogelijk banden hebben met de terrorist.

Ook de Belgische banken zoeken mee, zij het niet alleen op basis van de lijst van president Bush. Daarnaast circuleert ook een lijst van de Amerikaanse dienst FBI, een lijst van het Centrum voor Financiële Informatieverwerking (CFI) en een lijst van de Verenigde Naties (VN) met 97 namen die banden zouden hebben met de Taliban en Al-Qaeda, de terroristenbeweging van Bin Laden.

Maar enkel de VN-lijst heeft voorlopig kracht van wet, waardoor de banken verplicht zijn alle rekeningen op naam van personen die in de lijst vermeld staan, te bevriezen. Toch verklaarden gisteren alleen Fortis en KBC 'enkele rekeningen' te hebben geblokkeerd.

Andere banken lijken wat te treuzelen. Dexia vond wel enkele verdachte namen in zijn klantenbestand, maar blokkeerde de rekeningen naar eigen zeggen nog niet. De informatie werd wel doorgespeeld aan de bevoegde ondersteuningsmagistraat op het ministerie van Financiën.

Volgens de Belgische Vereniging der Banken (BVB) heeft de vertraging bij een aantal banken te maken met de onduidelijke spelling van de namen op de VN-lijst, die vol staat met homoniemen. Want Arabische namen kunnen op verschillende manieren uitgesproken en vertaald worden.

De verwarring neemt nog toe als blijkt dat het vaak gaat om namen die in de Arabische wereld wijd verspreid zijn en er soms onvoldoende controlegegevens (adres, geboortedatum...) voorhanden zijn om de precieze identiteit te controleren. 'Mohammed Ben Ali is zoals Janssens bij ons', zei ons een bankier.

Bijna alle Belgische banken vrezen dan ook de verkeerde rekeningen te sluiten. Vooral ook omdat er geen duidelijkheid is over wie zal opdraaien voor de financiële risico's, en het Staatsblad, waarin de VN-lijst op 13 september is verschenen, niet vermeld hoe een bank een verkeerd bevroren rekening opnieuw kan deblokkeren. Normaal is daarvoor een tussenkomst nodig van het gerecht, maar sommige banken denken dat in dit geval een ministerieel besluit nodig is.

De federale minister van Financiën, Didier Reynders, wees de banken vorige week op hun verplichtingen. Hij vroeg ook uiterlijk 5 oktober alle informatie over de geblokkeerde rekeningen te geven. Volgens de BVB zullen de banken zich daaraan houden.

NT

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud