Bankiers LHSP kijken de kat uit de boom

De spanning was dinsdag te snijden toen Michel Handschoewerker, de voorzitter van de rechtbank van koophandel in Ieper, achter gesloten deuren de zitting van de laatste kans opende. LHSP-topman Philippe Bodson was, geflankeerd door drie advocaten, met een even norse als bezorgde blik binnengewandeld. Het revisorenkantoor KPMG was aanwezig, alsook een delegatie van het personeel en de raadsman van het Amerikaanse fonds Stonington, ooit de hoofdaandeelhouder van het transcriptiebedrijf Dictaphone, dat vorig jaar werd overgenomen door LHSP.

Deze keer evenwel geen bankiers en evenmin hun raadsman meester Johan Verbist. De banken hebben in het kader van het Amerikaanse herstelplan van Dictaphone het vooruitzicht op een aantrekkelijke exit uit het dossier.

In de raadkamer was er eensgezindheid dat een faillissement het slechts mogelijke scenario is om nog iets te redden van de activiteiten in ons land. Ook het personeel pleitte voor de toekenning van een opschorting van betaling.

Het probleem werd aangekaart dat LHSP eigenlijk niet met een herstelplan bezig is, maar met een vereffening. De voorwaarden voor een gerechtelijk akkoord zijn er dus niet. Op de vraag van de voorzitter of de voorwaarden voor een faillissement zijn vervuld, zei meester Bertrand Asscherickx, de raadsman van LHSP, dat hij zich daar niet wou over uitspreken. Het bedrijf heeft de middelen om de lopende kosten te dekken, maar niet om alle schuldeisers te betalen, liet de advocaat verstaan. Dat betekent dat als vandaag woensdag één schuldeiser een onmiddellijke betaling vordert, het bedrijf niet anders kan dan de boeken neerleggen.

In de raadkamer werden ook de alternatieve oplossingen besproken. LHSP kan overgaan tot een vrijwillige vereffening. Dat vergt de bijeenroeping van een buitengewone algemene vergadering, maar daar is geen tijd voor. Het bedrijf kan ook een gerechtelijke vereffening uitlokken waarbij aan een schuldeiser wordt gevraagd de vereffening te vorderen.

Zwijgzaam aanhoorde de voorzitter de uiteenzettingen. Ook het parket van Ieper kwam nauwelijks of niet tussenbeide. Het openbaar ministerie vroeg en kreeg tijd tot vandaag 14 uur om zich beraden over een advies. Eerder gaf het parket altijd negatieve adviezen.

LHSP verkocht maandag zijn medische vertaaldivisie voor 24,8 miljoen dollar aan de Amerikaanse groep Medquist, waarvan Philips een belangrijke aandeelhouder is. Enkele weken geleden was er al een overeenkomst van 22 miljoen dollar met Transcriptions Acquisition. Maar maandag bracht Medquist een hoger bod uit van 23,5 miljoen dollar, en dat bedrag werd tijdens een veiling opgedreven tot 24,8 miljoen dollar.

RDW/LVA

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud