Advertentie

BBP voor het eerst groter dan 10.000 miljard frank

De nationale rekeningen tonen dat 2000 een zeer goed jaar was voor de Belgische economie. Het BBP steeg zoals verwacht met 4 procent in constante prijzen, na een groei van 3 procent in 1999. Dit is de hoogste groei sinds het einde van de jaren 80. Bovendien boekte de overheid voor het eerst sinds de jaren 50 een vorderingenoverschot. De overheidsrekening sloot met een boni van 0,1 procent van het BBP, tegen een tekort van 0,6 procent in 1999.

De groei van de consumptie van de gezinnen versnelde tot 3,9 procent. Aangezien de consumptie meer toenam dan het beschikbaar inkomen, daalde de spaarquote met 1,5 procentpunt tot 15,2 procent. De stijging van de investeringen vertraagde tot 2,6 procent. Uitvoer en invoer groeiden beide met 9,7 procent, zowat dubbel zo veel als het jaar ervoor.

De toegevoegde waarde (lonen min aangekochte goederen en diensten) van de landbouw, bosbouw en visserij daalde met 2,2 procent als gevolg van de achteruitgang van de plantaardige productie. De activiteit van de industrie groeide met 3,2 procent. De productie van elektrische en elektronische apparaten steeg met liefst 23 procent, maar de productie van cokes en geraffineerde aardolieproducten zakte met 28 procent. De bouwnijverheid kende een uitstekend jaar met een groei van 9,1 procent. De sector handel, reparatie, horeca en vervoer en communicatie boekte een expansie van 4,7 procent en de bedrijfstak financiƫle diensten en zakelijke dienstverlening een groei van 4,3 procent.

Het bruto nationaal inkomen (BNI), dat naast het BBP ook buitenlandse inkomens omvat, steeg tot 10.263 miljard frank (254,41 miljard euro). De beloning van de werknemers groeide met 5,3 procent. De binnenlandse werkgelegenheid steeg met 62.200 banen tot 3.918.000. Het aantal werknemers nam met 64.400 eenheden toe, maar het aantal zelfstandigen daalde met 2.200. Het aandeel van de zelfstandigen in de totale werkgelegenheid verminderde daardoor tot 17,5 procent tegenover een piek van 18,8 procent in 1995 en 1996.

2001 en 2002 worden slechter. De conjunctuur verslechtert al verscheidene maanden en de nasleep van de aanslagen in de VS verhindert een snel economisch herstel. De voorspellingen van economen lopen ver uiteen, maar volgens de consensusprognose groeit de Belgische economie dit en volgend jaar telkens met zowat 1,5 procent. WV

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud