Advertentie

Bedrijven kunnen computers belastingvrij schenken aan personeel

Minister Reynders legde vorige week zijn nota over de hervorming van de vennootschapsbelasting neer bij de ministerraad. Reynders stelt voor om het nominaal tarief voor de vennootschapsbelasting in een eerste fase te verlagen van 40,17 naar 34 procent. Hij wil de maatregel financieren met compenserende maatregelen zoals het afschaffen of beperken van bepaalde aftrekmogelijkheden.

Maar de nota voorziet ook in fiscale prikkels. Een van die stimulansen heeft betrekking op de schenking door bedrijven van computers aan het personeel. Die schenking wordt vandaag beschouwd als een voordeel in natura zodat de werknemer op die schenking belast wordt. Minister Reynders pleit ervoor om die schenking niet meer als een voordeel in natura te beschouwen en dus belastingvrij te maken.

Volgens het kabinet van de minister heeft Reynders zijn administratie de opdracht gegeven om uit te zoeken hoe de maatregel het best kan worden toegepast. 'Er zijn twee mogelijkheden', zegt Tom Delforge, de woordvoerder. 'Ofwel wordt de maatregel toegepast via een administratieve rondzendbrief, ofwel wordt hij ingeschreven in de nieuwe wet op de vennootschapsbelasting. De minister lijkt voorstander te zijn van de tweede mogelijkheid omdat de maatregel op die manier een veel grotere impact heeft.'

De belastingvrije schenking van computers past in het project van de regering om de informatisering van de Belgische economie verder te stimuleren, het zogenaamde e-governance. Daarom ook dat het voorstel in overleg tot stand kwam met minister Rik Daems, de bezieler van e-governance.

Een recent rapport van de Verenigde Naties wees België weliswaar aan als het vijfde welvarendste land ter wereld, maar stelde eveneens dat informatisering niet het sterkste punt van België is. Volgens politieke waarnemers is die kritiek in de Wetstraat niet in dovemansoren gevallen en geniet het voorstel van Reynders dan ook de nodige bijval.

Het echte debat over de hervorming van de vennootschapsbelasting wordt bijna zeker gekoppeld aan de opmaak van de begroting 2002 in het najaar. Socialisten en groenen blijven erop hameren dat er niet kan worden geraakt aan de in het regeerakkoord afgesproken budgettaire neutraliteit. De liberalen streven naar een soepele interpretatie van die afspraak. DM

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud