Bedrijven laks met betalen sociaal statuut

Alle vennootschappen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting moeten sinds 1992 aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Ze moeten jaarlijks een forfaitaire bijdrage van 334,66 euro (13.500 frank) betalen ten voordele van het sociaal statuut van zelfstandigen. Ze moeten zich daarvoor aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Het RSVZ moet de vennootschappen opsporen die hun bijdragen niet betalen en hen van ambtshalve aansluiten bij de Nationale Hulpkas voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen.

Het Rijksinstituut kampt met een nijpend personeelsgebrek, terwijl veel ondernemingen verzaken hun sociaal statuut te betalen. Het bijdragetekort is inmiddels groter geworden dan 74,368 miljoen euro (3 miljard frank). Daarom besliste de raad van beheer van het RSVZ om de gerechtelijke invordering van de achterstallige bijdragen toe te vertrouwen aan twee kantoren van gerechtsdeurwaarders. Het gaat om het kantoor-Brackeva voor Vlaanderen en het kantoor-Bordet voor het Frans- en Duitstalige landsgedeelte.

De deurwaarders stuurden 38.000 vennootschappen aanmaningen om de openstaande bijdrageschuld te betalen. Ook de hoofdelijk aansprakelijke personen kregen een brief in de bus. Zij moeten slechts betalen wanneer de vennootschap haar verplichtingen niet nakomt. Het RSVZ hoopt met de operatie een bedrag te recupereren van 61,9 miljoen euro (2,5 miljard frank). De aangeschreven vennootschappen reageren verrast op de invordering. Het RSVZ raadt hen aan bij vragen contact op te nemen met de deurwaarders.

EvH

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud