Advertentie
Advertentie
Advertentie

Bedrijven laks met betalen sociaal statuut

Alle vennootschappen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting moeten sinds 1992 aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Ze moeten jaarlijks een forfaitaire bijdrage van 334,66 euro (13.500 frank) betalen ten voordele van het sociaal statuut van zelfstandigen. Ze moeten zich daarvoor aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Het RSVZ moet de vennootschappen opsporen die hun bijdragen niet betalen en hen van ambtshalve aansluiten bij de Nationale Hulpkas voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen.