Begrotingsdebat start met gekibbel over lastenverlaging

De nakende begrotingsbesprekingen, en met name de tweede ronde lastenverlagingen, worden een moeilijke klus voor paars-groen. Het regeerakkoord stelt dat de bedrijven in 2002-2003 een bijkomende structurele lastenverlaging krijgen, als na evaluatie blijkt dat de eerste lastenverlaging gunstige tewerkstellings- en terugverdieneffecten opleverde en in functie van de beschikbare budgettaire ruimte. Aan de eerste lastenverlaging hangt een prijskaartje van 793 miljoen euro (32 miljard frank) op jaarbasis.

Een aantal Agalev'ers, onder wie vice-premier Magda Aelvoet, liet weten vandaag niet met de tweede lastenverlaging te kunnen instemmen. 'De evaluatie is nog niet gemaakt. Bovendien geloof ik nooit dat er genoeg geld is voor zo'n omvangrijke operatie', stelde ze gisteren in De Standaard. Jef Tavernier, fractieleider van Agalev in het federale parlement, houdt de deur wel op een kier. 'De evaluatie moet eerst tonen of er een terugverdieneffect is. Zo niet, kan de verlaging enkel als het budget dat toelaat of als er alternatieve financieringsmogelijkheden zijn. Voor ons is de verhoging van de minimuminkomens in ieder geval een prioriteit.'

Ook bij de PS kunnen de bedrijven weerstand verwachten. Vice-premier Laurette Onkelinx stak nooit onder stoelen of banken geen grote voorstander te zijn van een lineaire lastenverlaging. Zij is eerder gewonnen voor selectieve lastenverlagingen gekoppeld aan arbeidsduurvermindering, of gericht op specifieke doelgroepen.

Onkelinx denkt dat de evaluatie van de eerste ronde lastenverlagingen wellicht positief zal uitvallen, maar verwijst tegelijk naar de schaarse budgettaire middelen. 'Ik ben niet tegen het principe, maar we moeten afwachten of er geld is. Ofwel geef je een algemene impuls aan de economie met lineaire lastenverlagingen. Ofwel beantwoord je in een context van vertraagde economische groei aan reële noden', stelt ze. Ook zij wijst erop dat er veel andere vragen leven, zoals een verhoging van de laagste uitkeringen. Deze vragen werden door de vakbonden bij de lancering van de rondetafel sociale zekerheid herhaalt. ABVV-voorzitter Michel Nollet zette ze deze week nogmaals in de verf.

Enkele VLD-excellenties verzekerden deze week hun achterban nog dat de lastenverlaging een vaststaande feit is, maar het kabinet van de premier stelt voorzichtig dat de begrotingscontrole moet uitwijzen of er geld voor is. De minister van Financiën, Didier Reynders (PRL), bevestigde gisteren dat voor hem de lastenverlaging, net als de hervorming van de vennootschapsbelasting, prioritair blijft.

Ook bij de werkgeversorganisatie VBO prijkt de lastenverlaging bovenaan het verlanglijstje. 'Het is duidelijk dat het geen makkelijk dossier wordt nu het economisch minder goed gaat. Het komt er voor de regering evenwel op aan de toekomstige werkgelegenheid veilig te stellen, eerder dan geld zomaar uit te delen', zegt Tony Vandeputte, gedelegeerd bestuurder van het VBO. Hij is gerust op de evaluatie van de eerste ronde. 'Wij maakten al een evaluatie op basis van officiële RSZ-cijfers en die is positief.' Volgens Vandeputte is het vooral uitkijken naar de omvang en de modaliteiten (lineair of selectief) van de tweede lastenverlaging. De werkgevers zijn voorstander van een lineaire verlaging, en stellen zich andermaal de vraag naar het huidige nut van specifieke lastenverlagingen voor de zwakste doelgroepen. 'We zitten vooral met een concurrentiehandicap voor gekwalificeerd personeel. Daar moet iets aan gebeuren.' EvH/RS

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud