Beleggers laten bijna helft van beleggingsfondsen fysiek leveren

De "Belgian dentist" is springlevend. De Belgische beleggers kregen die naam enkele decennia geleden door hun uitzonderlijke honger naar papieren effecten. Beleggers kunnen de coupons op fysiek geleverde vastrentende spaarproducten belastingvrij innen in buurlanden als Nederland en Luxemburg. Dat mag, als men de brutocoupon later aan de Belgische fiscus aangeeft. Een verplichting die zowat elke belegger aan zijn laars lapt. Papieren effecten kunnen ook gemakkelijk aan het oog van de fiscus worden onttrokken wanneer die successierechten komt innen.

De Luxemburg-route geldt niet alleen voor bijvoorbeeld euro-obligaties, maar ook voor beleggingsfondsen die in die producten beleggen. Een mogelijkheid waar de Belg duidelijk graag gebruik van maakt. Dat leert het erg hoge percentage deelbewijzen aan toonder die de fondsen, het succesproduct van de jongste jaren, tellen.

Bij Fortis Bank, de grootse bank van het land, bestaat 45 procent van het fondsenvermogen uit deelbewijzen aan toonder. Bij KBC Bank en BBL bedraagt dat percentage respectievelijk 40 en 50 procent. De klanten van Dexia Bank zijn bijzonder hongerig naar papieren fondsen. Het percentage materiële fondsen bedraagt daar liefst 72 procent. "Dat komt omdat we historisch een belangrijke kasboncliëntèle hebben, die altijd al vragende partij is geweest voor papieren effecten. Maar door de fusie met Bacob Bank zal het percentage materiële fondsen gevoelig dalen", meldt een woordvoerder van Dexia Bank.

Bij Bacob Bank is het percentage materiële fondsen opvallend laag in vergelijking met de andere banken (30 procent). "We proberen onze klanten beleggingsfondsen aan toonder af te raden, onder meer door erop te wijzen dat de successierechten op de effecten vaak veel minder hoog zijn dan wordt aangenomen", luidt het bij Bacob Bank.

Maar ook het feit dat de bank slechts een beperkt aantal Luxemburgse obligatiefondsen heeft die een coupon uitkeren, verklaart allicht het beperkte aantal fondsen aan toonder bij Bacob Bank. Vooral die obligatiefondsen worden in zeer belangrijke mate materieel gevraagd.

Alle banken merken op dat de jongste jaren meer beleggers hun fondsen op een effectenrekening plaatsen. Niettemin blijft het percentage fondsen aan toonder zeer hoog. Het gevolg is dat de Belgische banken, in vergelijking met buitenlandse banken, met zware administratieve kosten zitten voor de verwerking van de papieren effecten.

DM

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud