België flirt met recessie

Het Instituut voor de Nationale Rekeningen publiceerde woensdag een eerste raming van de economische activiteit in het derde kwartaal. Het BBP gecorrigeerd voor seizoeninvloeden en kalendereffecten bleef stabiel tegenover het tweede kwartaal. De jaar-op-jaargroei van het BBP vertraagde tot 0,9 procent versus 1,5 procent in het tweede kwartaal. Dit gezuiverde BBP, de indicator die steeds meer Europese landen gebruiken, weerspiegelt wellicht het best de evolutie van de conjunctuur.

Het BBP dat alleen voor seizoeninvloeden wordt gecorrigeerd, daalde in het derde kwartaal met 0,3 procent na een terugval met 0,5 procent in het tweede kwartaal. Volgens deze maatstaf bevindt de Belgische economie zich dus wel in een recessie. Blijkbaar telde het derde kwartaal minder werkdagen dan het tweede of waren er andere negatieve kalendereffecten.

De redactie had voor de publicatie van de cijfers bij economen van vijf grote financiële instellingen gepeild naar hun verwachtingen. Alle economen voorspelden voor het derde kwartaal een negatieve groei. De prognoses varieerden tussen -0,1 en -0,5 procent, met een gemiddelde van -0,26 procent. De economen merkten op dat sommige indicatoren aantoonden dat het derde kwartaal minder slecht was dan het tweede.

De meeste economen geloven dat het vierde kwartaal weer slechter is. Zij verwijzen vooral naar de aanslagen van 11 september en de negatieve invloed daarvan op het ondernemers- en consumentenvertrouwen. Fortis Bank voorspelt -0,7 procent groei, KBC -0,6 procent en beursvennootschap Petercam -0,4 procent. Dexia tipt op een nulgroei, maar econoom Jacques de Pover waarschuwt dat de onzekerheid zeer groot is.

De Bank Brussel Lambert verwacht echter +0,2 procent groei. Econoom Koen Algoed merkt op dat de daling van de inflatie de koopkracht van de gezinnen vergroot. Bovendien denkt hij dat sommige consumenten als gevolg van de invoering van de euro sommige aankopen vervroegen van begin 2002 tot eind 2001. Met uitzondering van Fortis Bank, verwachten alle instellingen een positieve groei in het eerste kwartaal van volgend jaar.

Intussen blijkt dat de activiteit van de uitzendkantoren in oktober met 2,75 procent daalde tegenover september. Upedi, de beroepsvereniging van de sector, zegt dat het aantal gepresteerde uren in het arbeiderssegment met 3,4 procent terugviel en in het bediendensegment met 1,4 procent. In vergelijking met een jaar geleden zakte de activiteit met 9,3 procent. In het arbeiderssegment, dat het meest conjunctuurgevoelig is, verminderde het aantal uren met 14,1 procent op jaarbasis. Maar in het bediendensegment was er een stijging met 3,1 procent. WV

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud