Advertentie

België vraagt EU-commissie extra bedenktijd over coördinatiecentra

Op 13 juli ontving België een brief waarin de Europese Commissie gewag maakte van haar voornemen een procedure op te starten over ongeoorloofde fiscale gunstregimes voor bedrijven. Ook zeven andere lidstaten kregen een aanmaning. De EU-Commissie wijst België onder meer met de vinger voor de gunstregimes voor distributie- en dienstencentra. Het kabinet van de federale minister van Financiën, Didier Reynders, ziet geen problemen om op dit vlak tegemoet te komen aan de EU-eisen.

Anders is het gesteld met de coördinatiecentra, de afdelingen van bedrijven die in België onder een gunstig fiscaal regime financiële transacties kunnen verrichten. België telt 250 coördinatiecentra, waarvan 111 een vergunning hebben die tot na 2005 loopt. En hier wringt het schoentje. Europa wil de fiscale gunstregimes tegen 2005 afgeschaft zien, terwijl België de erkenningstermijn van de bestaande centra wil respecteren. Sommigen hebben een erkenning tot 2009.

België stuurde de EU-Commissie al drie brieven in antwoord op de aanmaning. De regering motiveert er nogmaals haar standpunt in, en vraagt de Commissie uitstel tot begin januari om ten gronde te antwoorden. Theoretisch heeft België slechts tot 13 september de tijd. Het kabinet van Financiën wijst de EU-Commissie er evenwel op dat de Belgische vennootschapswetgeving in het najaar hervormd wordt, en dat ook de coördinatiecentra in deze discussie betrokken worden. Financiën vertrouwt erop dat het uitstel aanvaard wordt. 'Ten eerste treden er pas problemen op na 2005. Het gaat dus niet om een erg dringende aangelegenheid. Ten tweede moet de EU-Commissie begrip opbrengen voor het feit dat we de vennootschapsbelasting in haar totaliteit willen hervormen', stelt Paul Hatry, die bij het ministerie van Financiën belast is met het dossier.

EvH

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud