Bricsnet verkleint kwartaalverlies met 1 miljoen euro

Het op Nasdaq Europe genoteerde Bricsnet maakt software voor het beheer van projecten en gebouwen via het internet. Grote groepen zoals hotelketens, ziekenhuizen en bouwbedrijven kunnen met die software hun gebouwen ontwerpen en bouwen en via het net beheren.

Over het tweede kwartaal steeg Bricsnets omzet met bijna 1,8 miljoen euro van 2,536 miljoen euro naar 4,302 miljoen euro. Daarvan is voor het eerst iets meer dan 1 miljoen euro afkomstig uit de verkoop van licenties op de eigen producten. Over het tweede kwartaal kromp de operationele cashdrain (een negatieve EBITDA) met 1,5 miljoen euro tot 2,255 miljoen euro. Minder gunstig is de toename van de algemene kosten waardoor het bedrijfsverlies over het tweede kwartaal met slechts 1,1 miljoen euro afnam tot 3,795 miljoen euro. Het nettoverlies kromp met 987.000 euro tot 3,854 miljoen euro of met 19 eurocent tot 49 eurocent per aandeel.

Algemeen directeur Erik de Keyser licht toe dat deze toename te wijten is aan de eenmalige kosten voor de sluiting van kantoren, waardoor de algemene kosten in het derde kwartaal zakken vergeleken met het tweede. Omdat hij erop rekent dat de omzet stijgt, verwacht hij een kleinere operationele cashdrain over het derde kwartaal. Over het vierde kwartaal moet de operationele kasstroom positief worden om in 2002 nog aan te dikken.

Over de eerste zes maanden van dit jaar verdubbelde de omzet bijna van 4,967 miljoen tot 8,390 miljoen euro en verkleinde de operationele cashdrain van 6,718 miljoen euro tot 4,718 miljoen euro. Het operationeel verlies verkleinde met slechts iets minder dan 1,2 miljoen euro tot 7,789 miljoen euro door een toename van de algemene kosten. Het nettohalfjaarverlies kromp met 953.000 euro tot 7,841 miljoen euro of van 1,25 euro per aandeel tot 99 eurocent per aandeel. Het aandeel Bricsnet sloot gisteren onveranderd op 3,55 euro. EDL

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud