Britse premier Tony Blair zet Taliban-regime voor het blok

De Britse premier, Tony Blair, sprak gisteren duidelijke taal op het jaarlijkse congres van zijn Labour-partij in Brighton. In niet mis te verstane bewoordingen waarschuwde hij het Taliban-regime in Afghanistan voor een grootscheeps offensief als het land vasthoudt aan zijn weigering om Osama bin Laden, de hoofdverdachte voor de aanslagen van 11 september in de VS, uit te leveren. "Dit is mijn boodschap voor de Taliban: lever de terroristen uit of geef de macht op."

Volgens Blair is een actie tegen Afghanistan gerechtvaardigd. "Er bestaat geen enkele twijfel dat Bin Laden en zijn handlangers achter de terreurdaden in de VS zitten. De Taliban helpen hem en geven hem onderdak. Bin Laden zet zijn strijd ongetwijfeld voort en de Taliban zullen hem blijven helpen", stelde de Britse premier.

Zijn minister van Buitenlandse Zaken, Jack Straw, trad hem bij: "Al wie denkt dat de organisatoren en de daders van de aanslagen op de WTC-torens en het Pentagon met onderhandelingen tot rede gebracht kunnen worden, houdt zichzelf voor de gek. Net als de fascisten in de jaren 30 worden deze mensen gedreven door haat, geweld en een vernietigingsdrang."

Blair wees Bin Laden ook aan als de opdrachtgever voor de moord op de Afghaanse oppositieleider, Ahmed Massoud. "Twee dagen voor de aanslagen in de VS is Massoud vermoord door twee activisten die banden hadden met Bin Laden. Dat kan geen toeval zijn", meent hij.

Volgens Blair kan niets de gebeurtenissen van 11 september rechtvaardigen. De Labour-leider gaf aan dat de militaire acties doelgericht en proportioneel zullen zijn. "We zullen alles in het werk stellen om de burgerbevolking zoveel mogelijk te sparen', beloofde hij. 'Laten we geen onschuldigen doden. We hebben hun niet de oorlog verklaard, we zoeken de schuldigen", zei hij.

"In een poging het internationale terrorisme uit te schakelen zullen we op alle niveaus opereren: nationaal, internationaal, via de Verenigde Naties, binnen de G8 - de zeven belangrijkste industrielanden plus Rusland -, met de hulp van de Europese Unie en de NAVO en op regionaal niveau", gaf Blair mee.

"Met de vergeldingsacties willen we de militaire installaties van de Taliban vernietigen, het regime financieel droogleggen en hun troepen treffen", verduidelijkte hij. Blair zei te beseffen dat dergelijke acties risico's inhouden, "maar helemaal niets doen zou nog grotere risico's meebrengen".

De Labour-leider kondigde dinsdag eveneens een verstrenging aan van de Britse immigratie- en uitleveringswetten. "We willen de wetten wijzigen, niet om elementaire vrijheden te beknotten maar om de belangrijkste vrijheid ter wereld te garanderen: het recht om in een terreurvrije maatschappij te leven."

Tijdens zijn toespraak voor het congres sneed Blair ook even het thema van de euro aan. De Britse premier beloofde tijdens deze legislatuur, die tot 2006 loopt, een referendum over de invoering van de Europese eenheidsmunt te houden 'op voorwaarde dat de economische criteria vervuld zijn'. "Europa is geen bedreiging voor het Verenigd Koninkrijk", meent de Labour-leider, "het is een kans."

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud