CBF speelde bepalende rol in ontdekking fraudezaak Argenta

Er daagde donderdagochtend uiteindelijk niemand op van Argenta om het kantoor in Merelbeke te sluiten. Voor het kantoor hadden vertegenwoordigers post gevat van de Belgische Vereniging van Zelfstandige Bankagenten (BZB). Zij deelden aan de cliënten van het kantoor "appeltjes voor de dorst" uit. Argenta verkoos blijkbaar de drukte te vermijden, maar liet in de namiddag nog eens weten dat het agentschap onherroepelijk dicht gaat.

Een onderzoek van het revisorenkantoor KPMG wees uit dat bij zowat de helft van een staal onderzochte agenten sprake is van fiscale fraudetechnieken ten gunste van de cliënt. Betrapte agenten die het, zoals in Merelbeke, niet pikken dat zij nu zelf de ontdoken belastingen moeten terugbetalen, en niet de bank, gaan er onvermijdelijk uit bij Argenta.

De cliënten van het kantoor waren per brief op de hoogte gesteld van het feit dat Argenta "de samenwerking met het kantoor met onmiddellijke ingang diende stop te zetten en dat de agent niet langer verrichtingen mocht uitvoeren voor de bank". De bank pootte in een ander, nabij gelegen agentschap een bediende van het hoofdkantoor neer om de cliënten verder te helpen.

Voorzitter Paul van Welden van de BZB verwerpt de kritiek dat het ook de agenten waren die de fiscale fraude pleegden. "Ze voerden enkel uit wat de bank hen voorschotelde. Waarom denkt u dat de bank jarenlang in ons land adverteerde met de slogan "Argenta Lux loopt op wieltjes" met daarbij een treintje getekend? Argenta creëerde de sfeer waarin de betrapte agenten werkten."

Advocaat Luc Willems, die nog als CVP-kamerlid achter de wet zat die bankagenten meer rechten biedt, laakte de houding van Argenta omdat ze het evenwicht tussen rechten en plichten van de agent niet respecteert.

Bij de CBF onthoudt men zich van commentaar. "We hebben als CBF geen controlebevoegdheid over de agent, die contractuele relatie is een zaak tussen de agent en de bank", zegt men bij de Commissie. "Wel hebben we een duidelijk kader gecreëerd waarbinnen een bank met haar agenten moet omgaan. Of onze bevoegdheid moet worden uitgebreid, is een vraag voor de politieke wereld." Uit alle commentaren blijkt wel dat de druk op de banktop vanuit de Louisalaan erg groot is.

De CBF wil niet ingaan op de vraag in hoeverre zij de top van Argenta de duimschroeven aandraait in dit dossier. "We hebben in overleg met de bankleiding een aantal herstelmaatregelen voorgesteld die binnen een bepaalde periode worden genomen", aldus de woordvoerder. In en om de bank heet het dat de CBF de Argenta-directie van geen vin lost en elke beslissing routineus onderzoekt.

FD/NT

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud