Consolidatie banksector nadelig voor leningen en zichtdeposito 's

De reeds 20 jaar aan de gang zijnde deregulering in de banksector, de invoering van de euro en het gebruik van nieuwe technologie veroorzaken volgens veel waarnemers een heviger concurrentie in de bankwereld. Beide onderzoekers vragen zich af of de toegenomen concentratie in de Europese banksector - als gevolg van de recente golf van fusies en overnames - die toename in concurrentie niet compenseert.

In de wetenschappelijke literatuur circuleren twee tegengestelde hypothesen omtrent de impact van concentratie op de prijszetting van banken. Een eerste veronderstelt dat banken afspraken zullen maken en hun marktmacht zullen gebruiken om de rentemarge op te drijven.

Volgens de tweede hypothese leidt concentratie tot een hogere graad van efficiëntie in de sector. Concentratie zou dan een gevolg zijn van het proces waarbij efficiënte banken minder efficiënte banken overnemen, of sneller groeien dan de minder efficiënte concurrenten. In dat geval zouden banken concurrentiëlere prijzen hanteren.

De onderzoekers stelden concentratiemaatstaven op voor verschillende bankproducten, en dit voor de landen van de eurozone voor de periode 1993-1999. Een eerste vaststelling is dat de concentratie voor verschillende bankproducten binnen eenzelfde land sterk verschilt. Zo is in de meeste landen de concentratie in de markt voor leningen lager dan in de depositomarkt. Verder blijkt dat consolidatie mogelijk concurrentiebeperkend werkt voor leningen en zichtdeposito 's.

Voor spaar- en termijndeposito 's lijkt dit resultaat niet op te gaan, en is de concurrentie toegenomen. Volgens de onderzoekers is geografische nabijheid van een bank in het laatste geval van minder belang, waardoor consumenten meer bereid zijn te zoeken naar de beste voorwaarden.

KvH

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud