Consumentenvertrouwen daalt fors in augustus

(tijd) De indicator van het Belgische consumentenvertrouwen zakte in augustus tot 1 punt tegenover 4 punten in juli. De Nationale Bank, die de indicator berekent, spreekt in een toelichting van een forse verzwakking na een vrijwel stabiel verloop in de drie voorgaande maanden.

De aanzienlijke vermindering van het vertrouwen is vooral te wijten aan de minder gunstige beoordeling van de economische situatie in België in de laatste en komende twaalf maanden. Bovendien werden de gezinnen iets pessimistischer over de evolutie van hun koopkracht. De beoordeling van het huidige tijdstip als goed moment om duurzame goederen aan te kopen, bleef ongeveer stabiel.

Het consumentenvertrouwen vertoont een dalende trend sinds januari, toen het een recordhoogte bereikte. Maar het vertrouwen blijft hoger dan het langetermijngemiddelde. De ervaring leert dat er een duidelijk verband bestaat tussen het consumentenvertrouwen en de private consumptie, de grootste component van het bruto binnenlands product (BBP).

De aanhoudende daling van het consumentenvertrouwen suggereert dat de consumptie in het derde kwartaal zwakker is dan in het tweede kwartaal. Dit is verontrustend, want de consumptie was de jongste maanden de belangrijkste motor van de economische groei. De netto-uitvoer daalt als gevolg van de groeivertraging van de wereldeconomie en er zijn aanwijzingen dat ook de investeringen terugvallen. De economen van de meeste grote banken geloven dat het BBP in het tweede kwartaal daalde en in het derde kwartaal begint te herstellen. Volgens de BBL blijft de groei ook in het derde kwartaal negatief. Zij voorspellen dat de Belgische economie in 2001 met slechts 1,6 à 2,1 procent groeit na een groei van 4 procent in 2000. In 2002 trekt de groei volgens hen weer aan tot 2,5 à 3 procent.

Vandaag staat opnieuw een belangrijke conjunctuurindicator op de agenda. De Nationale Bank publiceert deze namiddag haar conjunctuurbarometer, die het vertrouwen van de ondernemers weerspiegelt. WV

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud