CVP eist onverkorte uitvoering onderwijsstudie

De eerste zitting van de commissie-Onderwijs van het Vlaams Parlement gisteren kende een bewogen start. Onderwerp van discussie was de studie die moest nagaan of de verschillende financiële behandeling van de netten (het vrij gesubsidieerd, het officieel gesubsidieerd en het gemeenschapsonderwijs) wel gerechtvaardigd is. Het onderzoek bevestigde dat het vrij gesubsidieerd onderwijs aanzienlijk minder middelen per leerling krijgt dan het officieel gesubsidieerd en het gemeenschapsonderwijs.

De christen-democratische oppositie neemt het niet dat de minister de studie eerst aan de pers gaf en dat ze daarbij nog eens poogt om het onderzoek in diskrediet te brengen door twijfel te zaaien over de representativiteit van de steekproef die de onderzoekers uitvoerden. 'De minister is bang om het debat aan te gaan omdat er gewoon geen geld is om de situatie recht te trekken', verklaarde CVP'er Eric van Rompuy. 'Wat niet objectief is, moet binnen de kortste tijd worden afgebouwd, zoals de regeringsverklaring stelt', verklaarde zijn partijgenoot Luc Martens. 'Wij willen samen met de meerderheid overleggen hoe we de regeringsverklaring kunnen uitvoeren en gaan akkoord met de studie die zegt dat een nieuwe onderwijsfinanciering moet uitgaan van de gelijkwaardigheid van elke leerling.

Maar niet alleen de oppositie had kritiek op minister Vanderpoorten. 'De houding van minister Vanderpoorten baart me zorgen', verklaarde ook Agalev-onderwijsspecialist Ludo Sannen. 'We moeten vermijden dat het debat over de kwaliteit van de studie zal gaan in plaats van hoe we het onderzoek kunnen gebruiken als een instrument om een nieuwe onderwijsfinanciering uit te werken. Ik wil duidelijk van de minister weten of ze de studie aanvaardt en als een belangrijk instrument erkent.'

'Ik aanvaard de studie en ik ben niet bang om het debat erover aan te gaan', repliceerde Vanderpoorten. 'De studie zegt echter niet: geef een net zoveel extra geld en het debat is afgelopen. Integendeel, de conclusie is dat het debat diepgaand moet worden gevoerd en dat scholen meer moeten samenwerken. Het onderwijslandschap moet grondig herbekeken worden. De middelen moeten efficiënter aangewend worden. De studie toont immers aan dat er nu een hopeloze versnippering van het geld is omdat er vaak een ongezonde concurrentie is tussen de netten. Het kan bijvoorbeeld niet dat elke BSO- en TSO-school over zijn eigen dure apparatuur beschikt'.

IdV

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud