Advertentie

De nuanceverschillen tussen kopen en kopen bij beursadvies

De enquête bracht nog wat anders aan het licht: het aantal positieve adviezen is sinds het einde van de beurshausse fors afgenomen ten voordele van het aantal negatieve adviezen. Van een evenwicht tussen "buys" en "sells" is nog lang geen sprake.

Het advies van een financieel analist geeft vaak aanleiding tot wrevel bij de beleggers. Dat is begrijpelijk en zelfs onvermijdelijk. De prestatie van een aandeel op de beurs is immers onvoorspelbaar. Indien een analist een koop- of verkoopaanbeveling geeft, begeeft hij zich op glad ijs: een macro-economisch of bedrijfseigen gebeurtenis kan het aandeel onverwacht de verkeerde kant op sturen.

Bovendien doet zo 'n eenwoordig advies afbreuk aan de inspanningen van de analist. Die heeft voordien jaarverslagen doorworsteld, kritische vragen gesteld en gigantische rekenbladen ingevuld. Dat alles om de adviezen toch wat in hun context te plaatsen en sterk te nuanceren.

De meeste kleine beleggers onthouden helaas enkel het advies. Het loont dus de moeite na te gaan wat het advies precies betekent. We schreven daarom veertien Belgische analistenteams aan, met onder meer de volgende vragen. Welke adviezen geven analisten voor Belgische aandelen? Wat betekent het advies "kopen" precies? En "afbouwen"? Hoeveel koop- en verkoopadviezen geven ze tegenwoordig?... Acht instellingen reageerden.

De meeste analisten hanteren vijf adviescategorieën: kopen, opbouwen, houden, afbouwen en verkopen. Artesia en Delta Lloyd geven identieke referenties: koopwaardig indien ze een extra return ten opzichte van een referentie van minstens 15 procent verwachten, "opbouwen" indien ze een extra return van 5 à 15 procent voorspellen, enzovoort... Artesia heeft een extra advies "strong buy", voor verwachte extra koersklimmen met minstens 25 procent.

Bij het beurshuis Leo Stevens stellen ze het zo: "Het beste aandeel in zijn sector waarvan de analist een klim van minstens 15 procent verwacht, is koopwaardig. Indien de timing niet duidelijk is maar het langetermijnperspectief positief, raden we aan de posities op te bouwen. Indien er betere aandelen zijn in de sector en de analist een koersdaling verwacht, adviseren we een verkoop."

De analisten van KBC Securities nemen de Euro Stoxx50 als referentie. Ze geven een koopadvies als ze denken dat het aandeel minstens 5 procent beter zal presteren dan de index en een "opbouwen"-advies indien ze menen dat het tussen 0 en 5 procent beter zal presteren. Het omgekeerde geldt voor de "sells" en "reduces". "We beseffen echter dat de Euro Stoxx50 niet echt een geschikte referentie is voor Belgische aandelen. Maar ook de relevantie van de Bel20 neemt snel af, terwijl ook sectorindexen niet voor de hand liggen. We denken er daarom aan absolute in plaats van relatieve ratings te geven. Bijvoorbeeld 'kopen' indien we denken dat het aandeel met x procent zal stijgen."

De analisten van beurshuis Leleux geven reeds absolute adviezen, en voegen er droogjes aan toe: "We zijn nu geen koper van Belgische aandelen." Dewaay geeft bewust relatieve adviezen: "Ons doelpubliek is essentieel de institutionele belegger. Hij meet zijn prestatie aan de hand van een referentie. In die zin kan een 'market outperformer' toch een negatieve return genereren. Indien de index nóg slechter presteerde, was ons signaal correct."

KBC Securities geeft geen "hold"-advies. Fortis Bank sinds 24 september ook niet meer. "Ons verkoopteam vindt het nu eenmaal interessanter zijn klanten tot actie aan te sporen. Voorts wordt een analist aldus verplicht zijn nek uit te steken", klinkt het. Het is overigens opvallend dat de analisten van Fortis Bank een aandeel met een koerspotentieel op een jaar van maximaal 5 procent toch een verkoopadvies meegeven. "Dat is te vergelijken met het rendement van staatsleningen." Een koopwaardig aandeel heeft bij Fortis een potentieel van ten minste 15 procent.

Bij Bank Corluy gaan de analisten nog anders tewerk. "We berekenen voor elk van de opgevolgde aandelen hun 'fair value'. Dat is de op fundamentele analyse gebaseerde correct geachte waarde. Deze fair values worden dan vergeleken met de huidige beurskoersen. Indien een aandeel minstens 30 procent onder zijn fair value noteert, achten we het koopwaardig. Indien het aandeel 15 à 30 procent onder de correcte waarde koerst, geven we het advies 'kopen/houden' mee. Omgekeerd staat een aandeel dat 30 procent boven zijn fair value noteert op onze verkooplijst. Indien een aandelenkoers niet meer dan 15 procent van de theoretisch correcte waarde afwijkt, geven we het neutrale advies 'houden' mee."

De meeste analisten hanteren een horizon van 12 maanden. Leo Stevens werkt met koersdoelen van drie jaar maar geeft ook kortetermijnadviezen. KBC Securities merkt op dat de focus de jongste jaren is verschoven naar kortere termijnen: "We gaan daar soms in mee, maar verduidelijken het dan in de begeleidende tekst."

Een groot - en vaak terecht - punt van kritiek is het enorme onevenwicht tussen het aantal koop- en verkoopadviezen. In maart 2000, toen de door technologie- en telecom aangedreven beurshausse haar hoogtepunt bereikte, was 70 procent van de adviezen bij vier Belgische analistenteams positief (kopen of opbouwen). 14 procent was negatief, maar daar waren veel "afbouw"-aanbevelingen bij. In slechts 4 procent van de gevallen werd resoluut geadviseerd het aandeel te verkopen.

Het enorme verschil in aantallen koop- en verkoopadviezen was een internationaal fenomeen. Het pijnlijke van de zaak is dat zowat 80 procent van de aandelen sindsdien (soms zeer ver) achteruit boerden. Het ongenoegen bij de beleggers steeg navenant. Intussen namen internationale beurshuizen maatregelen. Sommige analisten mogen niet langer zelf de aandelen verhandelen die ze opvolgen. Anderen moeten hun posities bij elke researchnota kenbaar maken. De Britse financiële gigant HSBC ging het verst door zijn analisten te verplichten per sector evenveel positieve als negatieve aanbevelingen te doen.

In België wordt de soep niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend. Er zijn nog geen grote ingrepen. Met het vallen van de beurskoersen is het aantal koopadviezen intussen alleszins afgenomen en het aantal verkoopadviezen toegenomen. Een evenwicht tussen positieve en negatieve adviezen is echter nog lang niet bereikt. We vroegen de analisten of ze een drastische maatregel als eenzelfde aantal koop- en verkoopaanbevelingen in overweging zouden nemen.

De antwoorden zijn eensluidend: absoluut niet! "Dat is enkel mogelijk indien aan grensoverschrijdende sectoranalyse wordt gedaan, waarbij minstens een tiental waarden per sector wordt opgevolgd. Pas dan kan een evenwichtige balans tussen 'buys' en 'sells' worden nagestreefd. In België is dat onmogelijk, omdat het al moeilijk is drie aandelen in dezelfde sector terug te vinden", stellen de analisten bij Bank Dewaay. Bij Fortis Bank suggereren ze dat een "economisch strateeg" de analist helpt met het formuleren van een advies, opdat niet enkel de bedrijfseigen maar ook de macro-economische situatie en het beurssentiment in rekening worden gebracht.

Pierre HUYLENBROECK

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud