Advertentie
Advertentie

De vennootschap met één aandeelhouder

Lang geleden besliste het Hof van Cassatie dat de pluraliteit van een vennootschap de openbare orde raakt. Het geldige bestaan van een vennootschap vereist dat er minstens twee vennoten zijn. Weliswaar werd inmiddels de eenpersoons-BVBA ingevoerd, maar als basisregel blijft dit principe nog altijd gelden: meerhoofdigheid is en blijft essentieel voor elk ander type vennootschap dan de eenpersoons-BVBA.