Deleuze vecht Vlaams elektriciteitsbesluit aan

Het is de tweede keer dat de Vlaamse regering gratis elektriciteit toekent. De Vlaamse minister voor Energie, Steve Stevaert, gunde de Vlaamse elektriciteitsverbruikers vorig jaar al 100 kWh per afnemer gratis. De Belgische gezinnen verbruiken jaarlijks gemiddeld 3.500 kWh. De maatregel van Stevaert kost de elektriciteitssector jaarlijks 59,5 miljoen euro (2,4 miljard frank). De Vlaamse 100 KWh gratis werd door het Controlecomité omgezet in een tariefmaatregel, die voor alle Belgische gezinnen gold.

Deleuze zegt dat het tarievenbeleid onbetwistbaar een federale bevoegdheid is. Hij vindt bovendien dat het niet kan dat een burger in Aarlen meer betaalt dan iemand in Oostende. Stevaert merkt op dat het ontwerpbesluit een gunstig advies heeft gekregen van de Raad van State omdat het om een sociale en ecologische maatregel gaat. "De feiten worden omgedraaid. Alle gezinnen in België betalen te veel voor hun elektriciteit. Als iemand in Aarlen meer betaalt dan in Oostende moet men zich afvragen waarom dat zo is", reageert hij.

Het verzoek van Deleuze is al het vierde. De Belgische elektriciteitsproducent Electrabel stapte al naar het Arbitragehof tegen de eerste 100 KWh van Stevaert. Electrabel-filialen CPTE en Elia dienden eveneens een verzoek tot vernietiging in bij de Raad van State. CPTE tegen het KB over de structuur van de tarieven voor het gebruik van het hoogspanningsnetwerk en Elia tegen het KB over het technische reglement voor het gebruik van het hoogspanningsnetwerk.

EDL

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud